ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անի Գառնիկի Առաքելյան
19.02.2016

Մասնագետ

ani-araqelyan@mail.ru

Մասնագետ/Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկանատ

Կրթություն
2011-2013թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Օտար լեզուների ֆակուլտետի ՝ անգլերեն լեզու և գրականություն բաժնի / Մագիստրոսի աստիճան /

2007-2011թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Օտար լեզուների ֆակուլտետի ՝ անգլերեն լեզու և գրականություն բաժնի / Բակալավրի աստիճան /

2011-2013թթ. Երգի պետական թատրոն

2010-2011թթ. Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան / թարգմանչաց գործ/
2010-2011թթ. Ամերիկյան համալսարան /նոր կառավարման մեթոդներ / դասապատրաստում

Աշխատանքային փորձ
2012թ.-ից առ այսօր /Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան/

Լեզուներ
հայերեն / ռուսերեն /անգլերեն / իսպաներեն

Վերապատրաստումներ

Ք. Երևան / 2011թ. ԵՊՀ-Մասնակցե եմ/ Օրենսդրության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում / միջբուհական գիտաժողովին / Ստացել եմ վկայագիր /
Ք. Երևան / 2012թ. ՊՆ – Մասնակցել եմ /Զինծառայողների կրթական մակարդակը բարձրացնելու գործում ներդրած ավանդի համար / Ստացել եմ պատվոգիր /
Ք. Երևան / 2012թ. ՀՊՄՀ - Մասնակցել եմ / Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ / Փիլիսոփայական և հոգեբանական տեսանկյուններ / միջազգային գիտաժողովին / Ստացել եմ հավաստագիր/
Ք. Երևան / 2015թ. ՀՊՄՀ –Մասնակցել եմ ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացին / Ստացել եմ հավաստագիր