ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արփինե Գրիգորի Առաքելյան
02.02.2016

Մասնագետ

arpine.araqelyan1992@gmail.com

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանատի մասնագետ

Կրթություն

• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, ասպիրանտուրա, 2015թ.
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, պատմություն մասնագիտություն, մագիստրատուրա, 2013-2015 թթ.
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, պատմություն մասնագիտություն, բակալավրիատ, 2009-2013 թթ.


Աշխատանք
• ՀՊՄՀ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանատի մասնագետ, 2014 թվականից առ այսօր:

Լեզուներ
• Անգլերեն
• Ռուսերեն