ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Գևորգի Առաքելյան
05.09.2016

Բաժնի պետ

hasmikaraqelyan82@gmail.com

Բաժնի պետ/ Ուսումնական ակադեմիական հետագծի(շարժի) կազմակերպման բաժին

Կրթությունը
2014-2016 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Կրթության կառավարում » բաժին. Մագիստրատուրա:
1986-1991 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի Գրադարանավար-մատենագետ մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ՝
2012-այժմ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ուսումնական բաժնի պետ:
2011-2012 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ՈւԳԳՀ վարչությունում որպես մեթոդիստ:
2001-2011 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, Օտար լեզուների ֆակուլտետի հեռակա բաժնում որպես մեթոդիստ:
1991-2001 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնում որպես լաբորանտ:
1984-1991 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Նախապատրաստական» բաժնում որպես քարտուղար, մեքենագրուհի: