ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիետա Բախշիի Առաքելյան
26.02.2016

Դասախոս

araqelyanmareta04@aspu.am

Դասախոս/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն
1975-1979թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Մանկավարժության և տարրական կրթության մեթոդիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2006թ-ից ցայսօր Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1993-2006 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ
1982-1993 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Օտար լեզու /ռուսաց լեզու/
Մագիստրատուրա՝ Օտար լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը՝ Ռուսաց լեզվի /որպես օտար լեզվի/ դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
2015- Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն Երևանում: Ռուսաստանի Նոր Համալսարան (РосНОУ). Որակավորում <<Ռուսաց լեզվի դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա>> /72 ժամ/.
2015 - Ռուսաստանի Ազգերի Բարեկամության Համալսարան (РУДН): ՌՕԼ–ի (РКИ) դասախոսների որակի բարձացման ֆակուլտետ: <<Ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման արդի տեսանկյունները>> /36 ժամ/:

Անդամակցություն
ՌԼՈՒԳՈՒՄԱ -ի անդամ/МАПРЯЛ/

Հրապարակումներ
7 հոդված

Պարգևներ
2003թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Պատվոգիր
2012թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «մանկավարժական համալսարան 90-ամյակ» մեդալ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն