ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիրինա Հովհաննեսի Առաքելյան
24.02.2016

Դասախոս

araqelyansirina23@aspu.am

Դասախոս/Կիրառական հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2003-2005 թթ.՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, հոգեբանության ֆակուլտետ
1998-2003 թթ.՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուների բաժին

Աշխատանքային փորձ
2011թ. մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2005-2006 թ. թ. – Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ, ֆրանսերենի ամբիոնի դասախոս
Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ- «Բժշկական հոգեբանություն», «Սուգեստիվ հոգեբանություն», «Հոգեթերապիայի հիմնական դպրոցներ», «Հոգեբուժության և ախտաբանության հիմունքներ», «Փորձարարական հոգեբանություն», «Հոգեախտորոշում», «Հոգելեզվաբանություն», «Ակմեաբանություն», «Կառավարման հոգեբանություն», «Հոգեբանական խորհրդատվության և շտկման հիմունքներ» և այլն
Մագիստրատուրա- «Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն», «Տարիքային հոգեախտաբանություն», «Սուգեստիվ հոգեթերապիա և հիպնոս», «Նևրոզներ», «Շիզոֆրենիա», «Անձի օնտոգենետիկ և անհատական զարգացում» «Ախտահոգեբանական ախտորոշում», «Հոգեթերապիայի պրակտիկում» և այլն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բժշկական հոգեբանություն, Հիպնոս և հիպնոթերապիա, Տարիքային հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2015 թ. Յունիսեֆի «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Աղետների ռիսկերի նվազեցումը մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստման դասընթաց
2014 թ. -Emotional Intelligence, Ancestral Healing, Suicide Prevention, Forgiveness and Peace Building Using the 7-step Integrative Healing Model, Meaningful World (Dr. A. Kalayjian)
2004 թ. «Հիպնոսի հիմնական տեխնիկաներ» դասընթաց
2004 թ. «Կ. Գ. Յունգի արխետիպեր» դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Ծնողական ներշնչանքների և անձի Ես-կոնցեպցիայի հետ աշխատանքի մեր փորձը, «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» գիտաժողովի նյութեր», Երևան, «Գրիգոր Տաթևացի», 2014թ. 272 էջ
2. 25-33 տարեկանի ճգնաժամի հանգուցալուծման խնդիրը հոգեբանության մեջ, ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիրաժողովի նյութերի ժողավածու, Երևան, «Մանկավարժ», 2013, 492 էջ
3. Совладающее поведение в юношеском возрасте как условие продуктивного переживания экзистенциального кризиса (социокультурный аспект), Л. В. Сенкевич, И. Н. Базаркина, C. О. Аракелян. Социальная политика и социология, 2012, N 8.
4. Ես-կոնցեպցիայի ու դրա կառուցվածքի հիմնահարցը հոգեբանության մեջ, Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «Զանգակ», 2011, N 3-4

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4563-2645         

Լեզուներ՝ անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)