ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արաքսիա Հովհաննեսի Սվաջյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

svajyanaraqsya41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 

Կրթություն

2001-2006թ Խ.Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարան. հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1995-2000թ. Խ.Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարան. Արատաբանության բաժին, օլիգոֆրենոմանկավարժ, լոգոպեդ որակավորմամբ գերազանցության դիպլոմ
1985-1995թ. Մ.Մեծարենցի անվ. 146 դպրոց
1986-1993թ. Մ.Միրզոյանի անվ, երաժշտական դպրոց

Գիտական աստիճան

2009թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «5-7 ՏԱՐԵԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ», «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

• 2020 Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի տնօրեն
• 2019 ՀՀ ԱՍՀՆ հաշմանդամության ֆունկցիոնալ գնահատման բարեփոխման ծրագրի համակարգող, խորհրդական
• 2019 Վորլդ Վիժն Հայաստան, Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների համար սոցիալական ամբողջական ծառայությունների փաթեթի մշակում փորձագետ
• 2019 Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ, Կրթություն բոլորի համար ծրագրի փորձագետ դասընթացավար
• 2019 Երեխաների պաշտպանության ցանց, Inspire ծրագրի փորձագետ, Ընտանիքներն իրականացնում են փոփոխություններ, դասընթացավար
• 2019 Erasmus+ Պորտուգալիա Ավեյրոյի համալսարան, դասավանդողների շարժունակության ծրագիր
• 2019 Erasmus+ Ֆինլանդիա Օուլուի համալսարան, դասավանդողների շարժունակության ծրագիր
• 2018 Խնամքի Փոքր խմբային տան մոդելի նախագծում փորձագետ Unicef
• 2016-2018 ՀՊՄՀ-ԱՄՆ Միննեսոտայի համալասարանի հետ համատեղ «Ներառական կրթության բարեփոխումներին ընդառաջ» ծրագրի փորձագետ ՀՊՄՀ-Unicef
• 2017 Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամի տնօրեն
• 2016-2017 ՀՊՄՀ-Unicef «Գործող և ապագա մասնագետների կարողությունների զարգացման» ծրագրի փորձագետ, վերապատրաստող
• 2015 Վորլդ ՎԻժն Հայաստան «Խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում» ծրագրի փորձագետ, Երեխայի եւ Ընտանիքի աջակցության կենտրոնի մոդելի մշակում
• 2014-2017 Արև երեխայի զարգացման կենտրոնի տնօրեն
• 2015- Վորլդ ՎԻժն Հայաստան, Տավուշի, Սյունիքի, Արագածոտնի տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի երեխաների պաշտպանության և կրթության ոլորտի վերապատրաստող
• 2013-2019 Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի «Մակվարժություն» 020 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար
• 2012- Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
• 2010-2013 Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, ԵՀ ծրագիր «Հայաստանում երեխաների հանդեպ բռնության նվազեցում», վերապատրաստող
• 2009-2018 Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ, փորձագետ, վերապատրաստող
• 2008-2012 Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
• 2007-2009 Հրաչա ԱՃառյան հանալսարանի մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
• 2004-2007թ Վորդ Վիժն կազմակերպության Երեխաների պաշտպանության ծրագրի Բժշկահոգեբանամանկավարժական հաձնաժողովի գնահատման թիմի փորձագետ
• 2003-2005թ-ին Վորդ Վիժն կազմակերպություն. Մալաթիայի մանկական կենտրոն. հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ
• 2002թ. Արբես առողջության կենտրոն. Լոգոպեդ
• 2000- 2003թ . Երևանի թիվ 275 մ/մանկապարտեզ. հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ.
• 2000-2007թ. Վորլդ Վիժն Միջազգային կազմակերպություն. ՙՆերառական կրթության՚ ծրագրի փորձագետ հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
Ներառական կրթություն
Զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների հոգեբանամանկավարժական գնահատում

Մագիստրատուրա
Ինտելեկտի խանգարումներով երեխաների դպրոցական պատրաստվածության արդի hիմնախնդիրները
Խաղային թերապիայի կիրառումը ԿԱՊԿՈւ երեխաների հետ
Ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման կիրառումը կրթության հատուկ կարիքների գնահատման գործընթացում
Աուտիզմով երեխաների և դեռահասների հետ տարվող շտկողական աշխատանքը
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների դպրոցին նախապատրաստման արդի տեխնոլոգիաները
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հոգեբանամանկավարժական գնահատման համակարգ


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հատուկ մանկավարժություն
Լոգոպեդիա
Աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքներ
Երեխաների պաշտպանության համակարգ
Ներառական կրթություն

Վերապատրաստումներ

• 2019 18.12-19.2019 «Պեկինի գործողությունների ծրագրի միջոցով ներառական զարգացման ապահովում» խորագրով տարածաշրջանային ֆորում, ը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն, Գուանչժոու
• 2019 13-15.09 Աուտիզմ Եվրոպա միջազգայի կոնգրես, Նիցցա, Ֆրանսիա
• 2019 20.05-35.05 Ավեյրոի համալսարան, Պորտուգալիա , Erasmus +
• 2019 01.04-17.04 Ֆինլանդիա, Օուլուի համասարան, Erasmus + Project,
• 2018 21-22.11 < Խոսքի եւ ձայնի խանգարումներ, տեսություն եւ պրակտիկա>, Պորտուգալիա
• 2018 20.11 <Զարգացման բարդ խանգրաումներ՝ պոտենցիալ եւ հնարավորություններ> Պորտուգալիա
• 2018 19-20.11 < Ինչպես դառնալ տառաճանաչ եւ գրքասեր>, Պորտուգալիա
• 2018 ԱՄՆ Մինեսսոտիայի համալասրան <Ներառական կրթության փորձի ուսումնասիրություն >
• 2017 25.10-01.11, Արաբկիր ԲԿ < Վարքի կիրառական վերլություն թերապիայի կիրառումը աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ >
• 2017 ԱՄՆ Մինեսսոտիայի համալասրան <Ներառական կրթության փորձի ուսումնասիրություն >
• 2016 ՀՊՄՀ Ներառական կրթության բարեփոխումներ
• 2015 30.09-03.10 ՀՊՄՀ Այլընտանքնային հաղորդակցման տեխնոլոգիներ
• 2015 5.10-9.10 ՀՊՄՀ Այլընտանքնային հաղորդակցման միջոցների կիրառումը ներառական կրթության համակարգում
• 2015 «Երեխաների պաշտպանություն, հոգեսոցիալական աջակցություն», Իսրայել, Հաիֆա, MASHAV
• 2015 «Ներառական կրթության մարտահրավերները» միջազգային կոնֆերանս, Երևան
• 2014 «Գործառույթների միջազգայի դասակարգման կիրառումը» Arbes առողջության կենտրոն
• 2014 «ԱՍՀՆ հաշմանդամության ճանաչման բարեփոխումներ» Unicef Հայաստան, Երևան
• 2014 «Դպրոցկան հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» միջազգային կոնֆենանս, Երևան
• 2013 «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային կոնվենցիաների իրականացումը, Դասեր հարավային Կովկասի և Մոլդովայի փորձից» Միջազգային գիտաժողով, Վրաստան, Թբիլիսի
• 2013 «Հատուկ կրթության համակարգը Գերմանիայում» Հատուկ,զարգացման և վերականգնողական կրթության ինստիտուտ, Գերմանիա, Ռոստո, Daad
• 2012 «Զարգացման մանկաբուժությունը այսօր և վաղը» միջազգային գիտաժողով, Արաբկիր առողջության կենտրոն, Երևան
• 2011 «Իրավունքի և հոգեբանության խաչմերուկում» միջազգային գիտաժողով, Երևան
• 2010 «Հատուկ կարիքներ ունեցող երիտաասարդների ներառումը արվեստի և մշակութային միջոցառումների միջոցով» միջազգային գիտաժողով, Unicef Հայաստան, Երևան
• 2012 «PECS Նկարների փոխանակման հաղորդացման համակարգ», Ինտրա հոգեբանական կենտրոն Երևան
• 2011 «Проблемы формирования и реализации потенциала личности в современной Росии», VIII международной научно-практической конференция, Уфа, 2011
• 2011 «Ծրագրի նախագծի մշակում», Փրոջեքթ Հարմոնի, Երևան
• 2010թ. «Հատուկ մանկավարժության և հատուկ հոգեբանության հիմնահարցեր», միջազգային կոնֆերանս, Ռուսաստան, Մոսկվա
• 2010 «Հատուկ կարիքներով երեխաների կրթության կազմակերպումը», Բուժական մանկավարժության կենտրոն, Ռուսաստան, Մոսկվա
• 2010թ. «Երեխաների զարգացման նախադրյալներ» Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան
• 2009թ «Հատուկ մանկավարժություն» 3 շաբաթյա դասընթաց /ԱՄՆ, Դետրոյթ/
• 2009թ. «Զարգացման մանկաբուժություն» Արաբկիր բժշկական կենտրոն
• 2007թ. «Կիրառական վարքի վերլուծության թերապիան աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ», Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն, Երևան
• 2005թ. «Աուտիզմով և զարգացման բազմակի արատներով երեխաների հաղորդակցման ունակությունների զարգացման օրիգինալ մեթոդներ», Բուժական մանկավարժության կենտրոն, Ռուսաստան, Մոսկվա
• 2004, «Աուտիկ երեխաների հետ Թիչ թերապիան», Արբես առողջության կենտրոն, Երևան
• 2004թ. «Կիրառական վարքի վերլուծության թերապիան աուտիկ երեխաների հետ», Արբես առողջության կենտրոն, Երևան
• 2004թ. «Օգնություն աուտիկ երեխաներին», Արբես առողջության կենտրոն, Երևան
• 2003թ. «Ներառական ուսուցման կազմակերպում», Հույսի կամուրջ, Երևան
• 10-14.09.2002թ., 22-24.09.2203, 25-29.09.2003թ. «Ընկալման զարգացում և հաղորդակցման ուսուցում», «Լսողության խանգարումներով երեխաների հետ թերապիա» ԱրԲես առողջության կենտրոն, Երևան
• 2003թ. «Նախադպրոցական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստում», «Քայլ առ քայլ» ՀԿ, Երևան
• 2001թ. «Ժեստերի լեզվի ուսուցմանդասընթաց», Յունիսեֆ Հայաստան և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն,Երևան
• 20-24.11.2000թ., 26-30.03.2001թ., 18-22.06.2001թ. «Ներառական ուսուցման կազմակերպումը» Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպություն, Երևան
• 1998. «ժեստերի լեզվի ուսուցման դասընթաց», Խ.Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարանի արատաբանության ամբիոն

 

Հրապարակումներ

1. Սվաջյան Ա.Հ., Կույր և թույլ տեսնող երեխաների կրթության և դաստիարակության վերաբերյալ, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու.- Եր. Զան•ակ-97, 2002, էջ 72-76
2. Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով երեխաների հոգեբանական պատրաստվածությունը դպրոցական ուսուցմանը, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն£ Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու.- Եր. Զանգակ-97, 2003, էջ 33-37
3. Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով երեխաների դպրոցական ուսուցմանը հոգեբանական պատրաստվածության ախտորոշման թեստերի մշակման գործընթացի վերաբերյալ, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն£ Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու.- Եր. Զանգակ-97, 2003, էջ 37-43
4. Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով երեխաների դպրոցական ուսուցման հոգեբանական պատրաստվածության ախտորոշման հիմնահարցը , Թեզիսներ Հանրապետական •իտամեթոդական կոնֆերանսի, Երևան, 2003, էջ 52
5. Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով երեխաների զարգացման փոփոխությունները երկամյա •իտափորձի արդյունքում, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի գիտահետազոտական ժողովածու /խմբ. Վ.Բ. Առաքելյան.- Երևան 2004, էջ 59
6. Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով 5-7 տարեկան երեխաների դպրոցական ուսուցմանը հո•եբանական պատրաստվածության առանձնահատկությունները , Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկա•իր, Երևան, 2004, էջ57-63Սվաջյան Ա.Հ., Анализ практики интегрированного обучения и воспитания в Армении , Образовние и наука в Арцахе, научно-методический и научно-популярный журнал для учащихся и учителей, 2004, N 3-4, с.87-93
7. Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություներով նախադպրոցականների շարժողական ոլոտի զար•ացման ուղղությամբ երաշխավորվող ծրագրի արդյունավետության հետազոտում, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն£ Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Եր. Զանգակ-97, 2004, էջ 68-73
8. Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով 5-7 տարեկաներեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման ծրագիր, Երևան, Զանգակ-97, 2004, 59 էջ
9. Սվաջյան Ա.Հ., Ծրագիր ներառական մանկապարտեզների դաստիարակաների համար, Երևան Զանգակ-97, 2004, 48էջ
10. Սվաջյան Ա.Հ., Программа для воспитателей интегративных детских садов, Երևան Զանգակ-97, 2004, 41 էջՍվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման գործընթացում խոսքի զար•ացման ուղղությամբ երաշխավորվող ծրագրի արդյունավետության հետազոտում, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն£ Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան Զանգակ-97, 2005, էջ 65-72
11. Սվաջյան Ա.Հ., Դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման գորընթացում սահմանափակ կարողություններով երեխաների ինտելեկտուալ պատրաստվածության առաձնահատկությունները, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն,, Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան Զանգակ-97, 2006, էջ 101-106
12. Սվաջյան Ա.Հ.Հատուկ խաղերի կիրառման առանձնահատկությունները սահմանափակ կարողություններով նախադպրոցականների դպրոցական ուսուցման նախապատրստման գործում, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան Զանգակ-97, 2007, էջ 98-103
13. Սվաջյան Ա.Հ.Չափավոր և ծանր մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հետ աշխատող հատուկ մանկվարժի ուղեցույց, Կրթության ազգային ինստիտուտ, Երևան 2008, 75 էջ
14. Սվաջյան Ա.Հ.Հատուկ կարիքներով երեխաների դպրոցական ուսուցման պատրաստվածության ներկա հիմնախնդիրները
15. Սվաջյան Ա.Հ.Հատուկ կրթության պարբերական, Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն, Երևան, 2008, էջ 30-39
16. Սվաջյան Ա.Հ.Դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման գործընթացում խաղային թերապիայի կիրառման առանձնահատկությունները
17. Հատուկ կրթության գիտամեթոդական տեղեկատու, Երևան, 2009, էջ 12-27
18. Սվաջյան Ա.Հ.Ընտանիքի դերը կրթության առանձահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման հարցում, Հատուկ կրթության gիտամեթոդական տեղեկատու, Երևան, 2009, էջ 69-84
19. Սվաջյան Ա.Հ.Դպրոցական ուսուցման պատրաստվածության գնահատման մոտեցումներ, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, միջբուհական գիտամեթոդական հոդվածների 8-րդ ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 104-110
20. Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով երեխաների դպրոցական պատրաստվածության գնահատումը որպես ուսուցման առաջադիմության հիմք, Արցախի համալսարանի ժողովածու, 2010թ.
21. Սվաջյան Ա.Հ., Հատուկ կարիքներով երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման գործընթացում ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական պատրաստվածության կարևորությունը, Մանկավարժական համալսարանի ժողովածու, 2010թ.
22. Сваджян А.О., ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННИМЫ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В АРМЕНИИ, Специальная педагогика и специальная психология, Москва, 2010, с. 279-283
23. Սվաջյան Ա.Հ., Ծնողների մասնակցությունը զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների դպրոցական ուսուցման գործընթացին, Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական մանկավարժություն, գիտական հանդես, Երևան , 2011, էջ 56-62
24. Сваджян А.О., К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ , Проблемы формирования и реализации потенциала личности в современной Росии, материалы VIII международной научно-практической конференции, Уфа, 2011ст. 85-90
25. Սվաջյան Ա.Հ., Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող նախադպրոցականների կրթության կազմակերպման հիմնահարցեր, Գորիսի պետական համալսարան, միջազգային II գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, Գորիս 201 Սվաջյան Ա.Հ., Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2012, Էդիտ Պրինտ, 92 էջ
26. Սվաջյան Ա.Հ., Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից հիմնահարցեր, Երեխաներների սոցիալ-հոգեբանական զարգացում, մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԱՍՀԱԻ, 2013, Էջ 62-69
27. Սվաջյան Ա.Հ., Մանուկյան Ա.Տ., Սահակյան Ա. Մասնագիտական աշխատանք բռնության ենթարկված երեխայի հետ, Ուղեցույց վերապատրաստողների համար, Երևան, 2013, 80 էջ
28. Սվաջյան Ա.Հ., Մանուկյան Ա.Տ., Սահակյան Ա.Երեխաների զարգացման նախադրյալների ձևավորման հմտություններ, Ուղեցույց վերապատրաստողների համար, Երևան, 2013, 128
29. Սվաջյան Ա.Հ., Վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հետ կազմակերպվող հոգեզարգացնող աշխատանքների առանձնահատկությունները, Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ/ Գիտամեթոդական հանդես, Երևան 2014, էջ 171-183
30. Սվաջյան Ա.Հ., Ավագյան Ա.Վ. Ներառական կրթություն.ձեռքբերումներն ու հեռանկարները, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան 2014, էջ 37-42
31. Սվաջյան Ա.Հ., Կրթության առանաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառման հիմնախնդիրը կրթական բարեփոխումների արդի փուլում, միջազգային գիաժողովի նյութեր, 2014, էջ 37-42
32. Սվաջյան Ա.Հ., Ներառական կրթություն իրակացնող դպրոցներում առկա հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողավի նյութեր, Երևան, 2015, էջ 57-64

Լեզուներ
հայերեն` գերազանց
ռուսերեն` գերազանց
անգլերեն` լավ