ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արաքսիա Հովհաննեսի Սվաջյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

svajyanaraqsya41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, 

Կրթություն

2001-2006թ Խ.Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարան. հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1995-2000թ. Խ.Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարան. Արատաբանության բաժին, օլիգոֆրենոմանկավարժ, լոգոպեդ որակավորմամբ գերազանցության դիպլոմ
1985-1995թ. Մ.Մեծարենցի անվ. 146 դպրոց
1986-1993թ. Մ.Միրզոյանի անվ, երաժշտական դպրոց

Գիտական աստիճան

2009թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «5-7 ՏԱՐԵԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ», «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

2018 Յունիսեֆ- Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամ <Բազմամասնագիտակն թիմերի մասնագետների վերապատրաստումներ> ծրագրի ղեկավար
2018 Յունիսեֆ- <Փոքր խմբային տներ>, փորձագետ
2017 Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամ հիմնադիր տնօրեն
2016-2018 Յունիսեֆ- ՀՊՄՀ – Միննսեոտայի համալասարան- <Ներառական կրթության զարգացում> փորձագետ
2016 Յունիսեֆ- ՀՊՄՀ <Ներառական կրթության ոլորտում աշխատող ներկա և ապագա մասնագետների կարողությունների ուժեղացում > փորձագետ, վերապատրաստող
2017 Վորլդ ՎԻժն Հայաստան <Հոգատարություն հանուն հավասարության> վերապատրաստող
2016- Վորլդ ՎԻժն Հայաստան Վաղ մանկության ծրագերի փորձագետ, վերապատրաստող
2015- Վորլդ ՎԻժն Հայաստան Երեխաների պաշտպանության ծրագերի փորձագետ, վերապատրաստող
2015- Վորլդ ՎԻժն Հայաստան «Խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում» ծրագրի փորձագետ
2014-Արև զարգացման կենտոնի հիմնադիր տնօրեն
2015- Վորլդ ՎԻժն Հայաստան, Տավուշի, Սյունիքի, Արագածոտնի տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի երեխաների պաշտպանության ոլորտի վերապատրաստող
2013- Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի «Մակվարժություն» 020 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար
2012- Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
2010-2013 Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, ԵՀ ծրագիր «Հայաստանում երեխաների հանդեպ բռնության նվազեցում», վերապատրաստող
2009- Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ, փորձգետ, վերապատրաստող
2008թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2007թ. Հրաչա ԱՃառյան հանալսարանի մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2004-2007թ Վորդ Վիժն կազմակերպության Երեխաների պաշտպանության ծրագրի Բժշկահոգեբանամանկավարժական հաձնաժողովի գնահատման թիմի անդամ
2003-2005թ-ին Վորդ Վիժն կազմակերպություն. Մալաթիայի մանկական կենտրոն. հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ
2002թ. Արբես առողջության կենտրոն. լոգոպեդ
2000- 2003թ . Երևանի թիվ 275 մ/մանկապարտեզ. հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ.
2000-2007թ. Վորլդ Վիժն Միջազգային կազմակերպություն. ՙՆերառական կրթության՚ ծրագրի հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
Ներառական կրթություն
Զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների հոգեբանամանկավարժական գնահատում

Մագիստրատուրա
Ինտելեկտի խանգարումներով երեխաների դպրոցական պատրաստվածության արդի hիմնախնդիրները
Խաղային թերապիայի կիրառումը ԿԱՊԿՈւ երեխաների հետ
Ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման կիրառումը կրթության հատուկ կարիքների գնահատման գործընթացում
Աուտիզմով երեխաների և դեռահասների հետ տարվող շտկողական աշխատանքը
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների դպրոցին նախապատրաստման արդի տեխնոլոգիաները
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հոգեբանամանկավարժական գնահատման համակարգ


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հատուկ մանկավարժություն
Լոգոպեդիա
Աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքներ
Երեխաների պաշտպանության համակարգ
Ներառական կրթություն

Վերապատրաստումներ

2018 21-22.11 < Խոսքի խանգարումներ- տեսություն և պրակտիկա>
2018 20.11 < Զարգացման բարդ խանգարում` պոտենցիալ և հնարավորություններ>
2018 19-20.11 < Ինչպե՞ս դառնալ գրքասեր- գրքերի միջոցով նպաստել լեզվի իմացության և գրագիտության զարգացմանը>
2018 06.02-15.02, ԱՄՆ Միննեսոտայի համալասարան < Ներառական կրթություն> աշխատաժողով
2017 25.10-01.11, <Վարքի կիրառական վերլուծության ռազմավարությունների կիրառումը աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ > Արաբկիր բժշկական կենտրոն
2017 14.04-29.04, ԱՄՆ Միննեսոտայի համալասարան < Ներառական կրթություն> աշխատաժողով
2017 <Ներառական կրթության աջակցություն> միջազգային կոնֆերանս, ԱՄՆ, ՄԻննեսոտա,
2016 <Մասնագետների պարտաստման ռեֆորմները Ներառական կրթության համատեքստում > Միջազգային աշխատաժողով, Երևան
2015, 30.09-03.10 ՀՊՄՀ <Օժանդակ և այլընտանքային հաղորդակցման տեխնոլոգիրաներ>
2015, 5.10-9.10 ՀՊՄՀ <Օժանդակ և այլընտանքային հաղորդակցման միջոցենրըներառական կրթության համակարգում>
2015 «Երեխաների պաշտպանություն, հոգեսոցիալական աջակցություն», Իսրայել, Հաիֆա, MASHAV
2015 «Ներառական կրթության մարտահրավերները» միջազգային կոնֆերանս, Երևան
2014 «Գործառույթների միջազգայի դասակարգման կիրառումը» Arbes առողջության կենտրոն
2014 «ԱՍՀՆ հաշմանդամության ճանաչման բարեփոխումներ» Unicef Հայաստան, Երևան
2014 «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» միջազգային կոնֆենանս, Երևան
2013 «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային կոնվենցիաների իրականացումը, Դասեր հարավային Կովկասի և Մոլդովայի փորձից» Միջազգային գիտաժողով, Վրաստան, Թբիլիսի
2013 «Հատուկ կրթության համակարգը Գերմանիայում» Հատուկ,զարգացման և վերականգնողական կրթության ինստիտուտ, Գերմանիա, Ռոստո, Daad
2012 «Զարգացման մանկաբուժությունը այսօր և վաղը» միջազգային գիտաժողով, Արաբկիր առողջության կենտրոն, Երևան
2011 «Իրավունքի և հոգեբանության խաչմերուկում» միջազգային գիտաժողով, Երևան
2010 «Հատուկ կարիքներ ունեցող երիտաասարդների ներառումը արվեստի և մշակութային միջոցառումների միջոցով» միջազգային գիտաժողով, Unicef Հայաստան, Երևան
2012 «PECS Նկարների փոխանակման հաղորդացման համակարգ», Ինտրա հոգեբանական կենտրոն Երևան
2011 «Проблемы формирования и реализации потенциала личности в современной Росии», VIII международной научно-практической конференция, Уфа, 2011
2011 «Ծրագրի նախագծի մշակում», Փրոջեքթ Հարմոնի, Երևան
2010թ. «Հատուկ մանկավարժության և հատուկ հոգեբանության հիմնահարցեր», միջազգային կոնֆերանս, Ռուսաստան, Մոսկվա
2010 «Հատուկ կարիքներով երեխաների կրթության կազմակերպումը», Բուժական մանկավարժության կենտրոն, Ռուսաստան, Մոսկվա
2010թ. «Երեխաների զարգացման նախադրյալներ» Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան
2009թ «Հատուկ մանկավարժություն» 3 շաբաթյա դասընթաց /ԱՄՆ, Դետրոյթ/
2009թ. «Զարգացման մանկաբուժություն» Արաբկիր բժշկական կենտրոն
2007թ. «Կիրառական վարքի վերլուծության թերապիան աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ», Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն, Երևան
2005թ. «Աուտիզմով և զարգացման բազմակի արատներով երեխաների հաղորդակցման ունակությունների զարգացման օրիգինալ մեթոդներ», Բուժական մանկավարժության կենտրոն, Ռուսաստան, Մոսկվա
2004, «Աուտիկ երեխաների հետ Թիչ թերապիան», Արբես առողջության կենտրոն, Երևան
2004թ. «Կիրառական վարքի վերլուծության թերապիան աուտիկ երեխաների հետ», Արբես առողջության կենտրոն, Երևան
2004թ. «Օգնություն աուտիկ երեխաներին», Արբես առողջության կենտրոն, Երևան
2003թ. «Ներառական ուսուցման կազմակերպում», Հույսի կամուրջ, Երևան
10-14.09.2002թ., 22-24.09.2203, 25-29.09.2003թ. «Ընկալման զարգացում և հաղորդակցման ուսուցում», «Լսողության խանգարումներով երեխաների հետ թերապիա» ԱրԲես առողջության կենտրոն, Երևան
2003թ. «Նախադպրոցական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստում», «Քայլ առ քայլ» ՀԿ, Երևան
2001թ. «Ժեստերի լեզվի ուսուցմանդասընթաց», Յունիսեֆ Հայաստան և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն,Երևան
20-24.11.2000թ., 26-30.03.2001թ., 18-22.06.2001թ. «Ներառական ուսուցման կազմակերպումը» Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպություն, Երևան
1998. «ժեստերի լեզվի ուսուցման դասընթաց», Խ.Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարանի արատաբանության ամբիոն

Հրապարակումներ

Սվաջյան Ա.Հ., Սահմանափակ կարողություններով երեխաների դպրոցական պատրաստվածության գնահատումը որպես ուսուցման առաջադիմության հիմք, Արցախի համալսարանի ժողովածու, 2010թ.
Սվաջյան Ա.Հ., Հատուկ կարիքներով երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման գործընթացում ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական պատրաստվածության կարևորությունը, Մանկավարժական համալսարանի ժողովածու, 2010թ.
Сваджян А.О., ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННИМЫ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В АРМЕНИИ, Специальная педагогика и специальная психология, Москва, 2010, с. 279-283
Սվաջյան Ա.Հ., Ծնողների մասնակցությունը զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների դպրոցական ուսուցման գործընթացին, Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական մանկավարժություն, գիտական հանդես, Երևան , 2011, էջ 56-62
Сваджян А.О., К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ , Проблемы формирования и реализации потенциала личности в современной Росии, материалы VIII международной научно-практической конференции, Уфа, 2011ст. 85-90
Սվաջյան Ա.Հ., Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող նախադպրոցականների կրթության կազմակերպման հիմնահարցեր, Գորիսի պետական համալսարան, միջազգային II գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, Գորիս 201 Սվաջյան Ա.Հ., Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2012, Էդիտ Պրինտ, 92 էջ
Սվաջյան Ա.Հ., Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից հիմնահարցեր, Երեխաներների սոցիալ-հոգեբանական զարգացում, մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԱՍՀԱԻ, 2013, Էջ 62-69
Սվաջյան Ա.Հ., Մանուկյան Ա.Տ., Սահակյան Ա. Մասնագիտական աշխատանք բռնության ենթարկված երեխայի հետ, Ուղեցույց վերապատրաստողների համար, Երևան, 2013, 80 էջ
Սվաջյան Ա.Հ., Մանուկյան Ա.Տ., Սահակյան Ա.Երեխաների զարգացման նախադրյալների ձևավորման հմտություններ, Ուղեցույց վերապատրաստողների համար, Երևան, 2013, 128
Սվաջյան Ա.Հ., Վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հետ կազմակերպվող հոգեզարգացնող աշխատանքների առանձնահատկությունները, Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ/ Գիտամեթոդական հանդես, Երևան 2014, էջ 171-183
Սվաջյան Ա.Հ., Ավագյան Ա.Վ. Ներառական կրթություն.ձեռքբերումներն ու հեռանկարները, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան 2014, էջ 37-42
Սվաջյան Ա.Հ., Կրթության առանաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառման հիմնախնդիրը կրթական բարեփոխումների արդի փուլում, միջազգային գիաժողովի նյութեր, 2014, էջ 37-42
Սվաջյան Ա.Հ, Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում առկա հիմնախնդիրները, Ներառական կրթության ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները, միջազգային գիտաժողովի նյուրթեր, Երևան 2015, էջ 103-107
Սվաջյան Ա.Հ, Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խամքի, պաշտպանության և հատուկ հաստատություններում հայտնվելու հիմնախնդրի վերլուծություն, Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ, գիտամեթոդական հանդես 4, Երևան, 2016, էջ 155-163
Սվաջյան Ա.Հ, Թադևոսյան Ա. Վաղ մանկական աուտիզմ ունեցող երեխաների կրթության կամակերպումը ներառական ուսուցման պայմաններում, Մանկավարժական միտք 1-2, Երևան, Զանգակ, 2016, էջ 349-353
Սվաջյան Ա.Հ, Թադևոսյան Ա. Նկարաթերապիան որպես կրթության առանձնահատուկ պայմաննների կարիք ունեցող երեխաների միջանձնային հարաբերությունների զարգացմանն ուղղված միջոց, Մանկավարժական միտք 3-4, Երևան, Զանգակ, 2016, էջ 411-414
Սվաջյան Ա.Հ.,Գրիգորյան Ա.Լ. Ասպերգերի համախտանիշի ֆենոմենը, Հատուկ կրթությնա հիմնախդիրներ, 5, Երևան 2017, էջ 46-51
Սվաջյան Ա.,Հ., Ազատյան Թ.Յու. Ազարյան Ռ.Ն. և այլք, Հեգեֆիզիկական զարգացման ծանգրաումներ ունեցող երեխաների մանկավարժական աջակցություն, Երևան, Ասողիկ 2017, 92 էջ
Սվաջյան Ա.Հ., Հարությունյան Մ., Հովյան Գ. Աջակցության կենտրոններում աշխատող հոգեբանամանկվարժական ծառայություններ մատուցող մասնագետների վերապատրաստման դասընթացի մոդուլային տրոհում և տեսական հիմունքներ, Երևան, Ասողիկ 2017, 95 էջ
Svajyan A., Renata Ticha, Brian Abary at al, Inclsuive Education Strategies, Textbook., Yerevan 20018, 239p

Լեզուներ
հայերեն` գերազանց
ռուսերեն` գերազանց
անգլերեն` լավ