ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արաքսյա Սերյոժայի Կաթունյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դասախոս

women-school@mail.ru

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2011-2013 Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն »ամբիոնի հայցորդ
1985թ. – 1992թ. - Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի ասպիրանտուրան «Տարիքային հոգեբանություն» մասնագիտությամբ
1982թ.– 1984թ. Երևանի պետական համալսարանի հոգեբանության դասընթացներ
1979թ. – 1984թ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ
1969-1979 թ. Երևանի N 142 միջն.դպրոց

Գիտական աստճան
«Հովսեփ Թութունջյանի հոգեբանական հայացքները» /19.00.01./Հոգեբանության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2014թ-ից մինչ օրս- Հայաստանի պետական մանակավարժական համալսարանի Հոգեբնության ամբիոն, դասախոս
1993-2014թթ. Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու»համալսարան, դասախոս
2010—2014թթ. Երևանի Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան
1997-2005 - Երևանի 143 դպրոց, հոգեբան /համատեղությամբ/

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ«Ընդհանուր հոգեբանության», «Էթնոհոգեբանություն», «Ընտանեկան կյանքի և սոցիալական հոգեբանություն», «Անձի հոգեբանություն»
• Քննարկումների և զեկուցումների վարում
• Ուսանողների կուրսային աշխատանքների և պրակտիկայի ղեկավարում

Մագիստրատուրա
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
հոգեբանության տեսություն և պատմություն, էթնոհոգեբանություն, հոգեբանական խորհրդատվություն
Վերապատրաստումներ
2015թ. Հոկտեմբեր-նոյեմբեր- Թրենինգ «Հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները» վարող՝ Ա. Բեջանյան
2012 թ. Հունիսի 30 – Թրենինգ «Էրիքսոնյան հիպնոս և հոգեթերապիա »,վարող ՝ Բեթթի Ա. Էրիքսոն
2012 թ. Հունիսի 30- Թրենինգ « Ընտանեկան հոգեթերապիա »վարող՝ Է. Ռուզգայթ, Տեխասի համալսարան
2012թ. Հուվար 21-22- Սեմինար «Դպրոց-համայնք միավորումը հանուն ավելի լավ միջավայրի » Հայկական Սիվիտաս ՀԿ, USAID
1998թ. հունիս - (EMDR) ԱԱՎ ամերիկյան հոգեբանական մեթոդի դասընթաց /1-ին աստիճան/
1999թ. հուլիս -(EMDR)ԱԱՎ ամերիկյան հոգեբանական մեթոդի դասընթաց / 2-րդ աստիճան/

Անդամակցություն
ԱԱՎ (EMDR) ամերիկյան հոգեբանական կազմավորման անդամ

Հրապարակումներ
Մենագրություն` Կաթունյան Ա.Ս. Հ.Մ. «Թութունջյանի կյանքը և գիտական ուղին», Երևան, 2008թ.
1. Կաթունյան Ա. Մասնագիտական կողմնորոշման հիմնախնդիրները դպրոցական հոգեբանական ծառայության համատեքստում: Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները// Գիտաժողովի նյութեր, Եր. 2014
2. Կաթունյան Ա. Գրական սինեսթեզիայի հիմնախնդիրը Հ.Մ.Թութունջյանի ուսումնասիրություններում/ Սինեսթեզիա. զգացմունքների համագործակցություն և արվեստների սինթեզ, Միջազգային գիտա-պրակտիկ կոնֆերանս նյութեր, Կազան, 3-8 նոյեմբերի, 2010թ.
3. Կաթունյան Ա. Խորհրդահայ հոգեբանության պատմության էջերից, Հոգեբանների միջազգային XXIX կոնֆերանս,Բեռլին,Գերմանիա,հուլիս 20-25, 2008թ

Լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն