ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Առցանց վեբինարներ Էրազմուս+ «MODEST»-ից
22.01.2021

Էրազմուս+ «MODEST» (Գիտության ոլորտում հետբուհական կրթության արդիականացումը և դասավանդման մեթոդաբանության բարելավումը) ծրագիրը հրավիրում է մասնակցելու մի շարք առցանց վեբինարների՝ ուղղված դասախոսներին, հետազոտողներին, ասպիրանտներին և երիտասարդ հետազոտողներին, ինչպես նաև Հայաստանում 3-րդ կրթական մակարդակով հետաքրքրված այլ մասնակիցներին:

Առցանց վեբինարներին մասին մանրամասն տեղեկտվություն ստանալու, ինչպես նաև գրանցվելու համար անցեք հետևյալ հղումով՝ https://erasmusplus.am/%D5%BE%D5%A5%D5%A2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D6%80-%D5%A7%D6%80/?lang=hy&fbclid=IwAR0teGSALRSFqqmC6C2IFpmiA5d_lzCSY-ctFXEIk-g929KKNc6TSRPgsiw  

Նորություններ