ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արման Էդմոնդի Գևորգյան
09.02.2018

Դասախոս

armfootsport@gmail.com

Դասախոս/Շախմատի և սպորտի ամբիոն

Կրթություն

2011 – 2014 ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա (հայցորդ)
Ատենախոսական աշխատանքի թեմա՝ «Մրցավարի գործունեության հուսալիությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները» (ֆուտբոլի օրինակով)

1999 - 2003 ՖԿՀՊԻ մարզաառողջարարական ֆակուլտետ
Գերազանցության դիպլոմ

1991 – 1994 Երևանի օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական ուսումնարան

Աշխատանքային փորձ

2004 – 2005 World Vision Armenia Վարդաշենի և Նուբարաշենի կրթօջախներում դժվար դաստիարակվող երեխաների ֆուտբոլի մարզիչ

2004 – 2013 «Մարզաշխարհ» պարբերական, Թղթակից, բաժնի վարիչ, խմբագիր

2006 - 2013 ՖԿՀՊԻ Մարզական լրագրության և շախմատի ամբիոնի դասախոս

2005 – 2007 ՀՖՖ ֆուտբոլի մրցավար

2008 – 2010 Երևանի թիվ 17 դպրոց Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

2012 - 2013 Sport.am լրատվական կայք Հիմնադիր և գլխավոր վերլուծաբան

2013 – 2017 Footsport.am լրատվական կայք Հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր

2014-2017 Ըմբշամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի պաշտոնական wrestling.am կայքի պատասխանատու

2015-2018 Երևանի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

2018 թ-ից առ այսօր ՀՊՄՀ-ի շախմատի և սպորտի ամբիոնի դասախոս

Վերապատրաստումներ

2012 մարտ ՖԿՀՊԻ Բարձրագույն կրթության ժամանակակից հիմնախնդիր և որակի ապահովում"

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
սպորտ հոգեբանություն մանկավարժություն

Հրապարակումներ

2017 թ. Football philosophy and psychology of refereeing - Սպորտային մանկավարժական գիտությունը Հայաստանում, 44-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու ՖԿՀՊԻ, Երևան / էջ 375-381 /
2016 թ. Психологические факторы, обеспечивающие надежную деятельность футбольного арбитра - Կրթությունը և գիտությունը Արցախում , 3 / էջ 8-15 /
2016 թ. Необходимость внедрения в систему образования спортивных вузов специализацию психолог по спортивному судейству -Физическая культура и спорт в жизни студенческой молодежи: Материалы 2-й международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию –электронное издание-Омск: Омский университет дизайна и технологий / էջ 150-155 /
2016 թ. Ֆուտբոլի մրցավարի հոգեբանական պատրաստության առանձնահատկությունները - Սպորտային մանկավարժական գիտությունը Հայաստանում, 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու ՖԿՀՊԻ,Երևան
/ էջ 115-120 /
2016 թ. Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական քաղաքականության բացասական ազդեցությունը ֆուտբոլի վրա - «Այլընտրանք», եռամսյա գիտական հանդես 2016#3
հուլիս-սեպտեմբեր / էջ 251-256 /
2016 թ. Ֆուտբոլի մրցավարների գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները - Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ #2 Երևան / էջ 94 - 100 /
2016 թ. Մրցավարական դպրոցներում և ֆիզկուլտուրայի բուհերում ֆուտբոլի մրցավարների պատ-րաստման արդիականաց-ման ուղիները -«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան, Ուսումնամեթոդական հոդվածներ
/ էջ 292 - 296 /
2015 թ .Личностные качества футбольного арбитра как факторы успешности судейской деятельности - Психология и педагогика 21 века: Теория, практика и перспекти-вы. Сборник материа-лов 3 Международной научно-практической конференции. Чебоксары - / էջ 241-244 /
2015 թ Ֆուտբոլի մրցավարների մարտավարական մտածողության կարևորությունը մասնագիտական գործունեությունում -«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիր-ները» V միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան. «Էդիթ Պրինտ» / էջ84 - 87 /
2015 թ .Ֆուտբոլի մրցավարների որոշումների կայացման հուսալիության հոգեբա-նական գործոնները - Материалы 19 между-народного научного конгресса Олимпий-ский спорт и спорт для всех, Ереван, 2015 «Ясон» ООО » / էջ 232 - 236 /
2015 թ . Значение психомоторных качеств в системе психологической подготовки и отбора арбитров в футболе - Материалы XI всероссийской научно-практической конференции с международным участием по психологии спорта и физической культуры «Рудиковские чтения - 2015» (3-4 июня 2015) Москва / էջ 28 - 31 /
2014 թ . Ֆուտբոլային մրցավարի գործունեության հուսա-լիության հոգեբանական ապահովումը - ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Արդիականության մարտահրավերներ. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն / էջ 13 - 17 /
2014թ. - «Պատանեկան օլիմպիական խաղեր» գրքի հեղինակ, Երևան, Էդիթ Պրինտ
/ էջ 72 /
2011թ. Մրցավարի հոգեբանամանկավարժական հատկանիշների կարևորությունը ժամանակակից ֆուտբոլում - Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետա-կան մանկավարժա-կան ինստիտուտ, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր Երևան «Վան Արյան» հրատարակչություն / էջ 372-375 /

Մասնակցություն գիտաժողովների

2015 հուլիս III Международная научно-практическая конференция "Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы" Чебоксары
"Личностные качества футбольного арбитра как факторы успешности судейской деятельности"

2015 հունիս XI Всероссийская научно-практическая международная конференция по психологии спорта и физической культуры «Рудиковские чтения - 2015» Москва "Значение психомоторных качеств в системе психологической подготовки и отбора арбитров в футболе"

Պարգևներ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության շնորհակալագիր, 2015թ.

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության շնորհակալագիր , 2012թ.

2007 թ. - ՀՀ Ժուռնալիստների միության անդամ


Լեզուներ՝ Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), հայերեն (մայրենի)