ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ԱՎԱԳՅԱՆ
19.02.2016

Դասախոս

avagyanarmen06@aspu.am

Դասախոս/Ինֆորմատիկայի և դրա դաս.մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1990-1995թ.թ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2015-2016 թթ.՝ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկաի և ինֆորմատիկաի ֆակուլտետի ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ
2014- առ այսօր՝ ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի հայցորդ
2012- առ այսօր՝ ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի դասախոս
2004-2012 թթ.՝ ՀՊՄՀ-ի «Հանրահաշվի և երկրաչափության» ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ծրագրավորման լեզուներ, օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորում C++, խնդիրների լուծում ծրագրավորման միջոցով, կիրառական ծրագրերի փաթեթներ, թվային մեթոդներ, հաշվողական մաթեմատիկա և ծրագրավորում, ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները ուսուցման պրոցեսում, ՏՀՏ մասնագիտական ոլորտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Մաթեմատիկա
- թվերի տեսություն
- էլիպտիկ կորերի տեսություն
- կոմբինատորիկա

• Ինֆորմատիկա
- ծրագրավորման լեզուներ
- հաշվման մեթոդներ

Հրապարակումներ
1. Remarks on representation by sum of two natural squares, Integral, 2007 , Volume 10, 51:
2. Իրական թվերի ներկայացումը տասնորդական համակարգում, Մաթեմատիկան դպրոցում, № 1-2, 2008, էջ 58-59:
3. C++ լեզվով ծրագրավորման պրակտիկում, Երևան 2009, 56 էջ
4. Հերոնյան եռանկյունների մի դասի մասին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների և հայցորդների և գիտաշխատողների 54 –րդ գիտական նստաշրջան, նոյեմբերի 18-21, 2010:
5.Ինվարիանտների և կիսաինվարիանտների օգտագործման նպատակահարմարությունը մաթեմատիկական օլիմպիադաների որոշ խնդիրներում:- ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանսի նյութեր, 2012
6. Ինչպես պատրաստվել ինֆորմատիկայի օլիմպիադային (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Եր., ՀՊՄՀ, Հեղ.հրատ., 2014, 84 էջ

Պարգևներ
Էմիլ Արթին հիմնադրամի կողմից սահմանված մրցանակներ
1. Ն. Մակքիննոնի խնդրի լուծման համար, Ամերիկյան մաթեմատիկական ամսագիր, 2002,
2. 10947 խնդրի լուծման համար, Ամերիկյան մաթեմատիկական ամսագիր 2004:
3. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի շախմատի մրցույթում 1-ին տեղը գրավելու առթիվ:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն