ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Հարությունի Ավագյան
06.09.2016

Դասախոս

avagyanarmen06@aspu.am

Դասախոս/Ինֆորմատիկայի և դրա դաս.մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1990-1995թ.թ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2015-2016 թթ.՝ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկաի և ինֆորմատիկաի ֆակուլտետի ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ
2014- առ այսօր՝ ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի հայցորդ
2012- առ այսօր՝ ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի դասախոս
2004-2012 թթ.՝ ՀՊՄՀ-ի «Հանրահաշվի և երկրաչափության» ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ծրագրավորման լեզուներ, օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորում C++, խնդիրների լուծում ծրագրավորման միջոցով, կիրառական ծրագրերի փաթեթներ, թվային մեթոդներ, հաշվողական մաթեմատիկա և ծրագրավորում, ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները ուսուցման պրոցեսում, ՏՀՏ մասնագիտական ոլորտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Մաթեմատիկա
- թվերի տեսություն
- էլիպտիկ կորերի տեսություն
- կոմբինատորիկա

• Ինֆորմատիկա
- ծրագրավորման լեզուներ
- հաշվման մեթոդներ

Հրապարակումներ
1. On the problem of sum of three cubes. Scientific Notes of Russian-Armenian (Slavonic) University 2018
2. A New Method of Solving Diophantine Equation a3 + b3 + c3 = d. Mathematical Problems of Computer Science. v.48. p.33-41. 2017
3. A New Method in the Problem of Three Cubes. Universal Journal of Computational Mathematics, Volume 5, No. 3 ,p 45-56, USA 2017
4. Ուսուցիչների ՏՀՏ-կոմպետենտության հիմնախնդիրների և դրանց հաղթահարման ուղիների մասին. ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, 2016, հ.3-4, Էջ 28-29, Երևան 2016
5. Remarks on representation by sum of two natural squares, Integral, 2007 , Volume 10, 51:
6. Իրական թվերի ներկայացումը տասնորդական համակարգում, Մաթեմատիկան դպրոցում, № 1-2, 2008, էջ 58-59:
7. C++ լեզվով ծրագրավորման պրակտիկում, Երևան 2009, 56 էջ
8. Հերոնյան եռանկյունների մի դասի մասին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների և հայցորդների և գիտաշխատողների 54 –րդ գիտական նստաշրջան, նոյեմբերի 18-21, 2010:
9. Ինվարիանտների և կիսաինվարիանտների օգտագործման նպատակահարմարությունը մաթեմատիկական օլիմպիադաների որոշ խնդիրներում:- ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանսի նյութեր, 2012
10. Ինչպես պատրաստվել ինֆորմատիկայի օլիմպիադային (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Եր., ՀՊՄՀ, Հեղ.հրատ., 2014, 84 էջ

Վերապատրաստում
CERTIFICATE OF TRAINING COMPLETION
Wolfram Language Training: New in 12
June 24-28, 2019 Yerevan, Armenia, Wolfram Research, Inc.

Պարգևներ
Էմիլ Արթին հիմնադրամի կողմից սահմանված մրցանակներ
1. Ն. Մակքիննոնի խնդրի լուծման համար, Ամերիկյան մաթեմատիկական ամսագիր, 2002,
2. 10947 խնդրի լուծման համար, Ամերիկյան մաթեմատիկական ամսագիր 2004:
3. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի շախմատի մրցույթում 1-ին տեղը գրավելու առթիվ:
4․ Ն. Մակքիննոնի 12140 խնդրի լուծման համար, Ամերիկյան մաթեմատիկական ամսագիր, 2021
5.Ն. Մակքիննոնի 12157 խնդրի լուծման համար, Ամերիկյան մաթեմատիկական ամսագիր, 2021

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն