ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Միշայի Ծատուրյան
07.09.2020

Մանկ․ գիտ․ դոկտոր, դոցենտ

Մանկ․ գիտ․ դոկտոր, դոցենտ/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիայի  ամբիոն