ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Տիգրանի Բեջանյան
24.02.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, ավագ գիտաշխատող

bejanyanarmen24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

2016 թ. ՀՊՄՀ, Կիրառական հոգեբանության ամբիոն
2013-առ այսօր ՀՊՄՀ Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն, դասախոս
1991-1992 Երևանի Պետական համալսարանի պրակտիկ հոգեբանների պատրաստման կենտրոն
1991-1992 Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանի պրակտիկ հոգեբանների պատրաստման կենտրոն
1979-1985 Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ /մանկաբուժ.ֆակուլտետ/

Գիտական աստճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու( Գործարար միջավայրում կոնֆլիկտների ծագման և հաղթահարման յուրահատկությունները խորագրով ժթ.00.02 աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն մասնագիտությամբ)

Աշխատանքային փորձ
2013-ից Խ. Աբովյանի անվան պետական հայկական մանկավարժական համալսարանի դասախոս
2011 «SOS children's villages» կազմակերպության ծրագրերի
2010-ից «Հայաստանում Համայնքային վերականգնողական կենտրոնների ցանցի ընդլայնում» աշխատախմբի անդամ
2010-2011 ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մշտադիտարկում (monitoring) իրականացնելու նպատակով ձևավորված հասարակական դիտորդների խորհրդի անդամ
2010 «Հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողների ծնողավարման հմտությունների զարգացման» գնահատման խորհրդատու
2009-ից «Ուրարտու» համալսարանում դասախոս
2009-ից ԿԳՆ «Կրթության զարգացման ակադեմիա» դասախոս
2007-նոյեմբեր Աշխատանքային խմբի անդամ
2007 –ից «Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն»-ի «Ապագա» հոգեբանական ծառայության ղեկավար
2006-ից Օրինախախտ դեռահասների հետսոցիալ-հոգեբանական աշխատանքների իրականացման ծրագրի ղեկաար Project Harmony
2006-2007 Լոռու մարզում «երեխաների իրավունքների համակարգի ներդնում» ծրագրի աշխատանքային խմբի անդամ
2005-2007 «Լոռու մարզում երեխաների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում և Ալավերդի քաղաքի երեխաներին ուղղված համայնքային ծառայություններ» ծրագրի ղեկավար
2005-2006 «Գոյատևում» Հկ- ի «Լոռու մարզում երախաների իրավունքների պաշտպանություն» ծրագրի արտաքին գնահատման խորհրդատու
2004-2007 Մանկան զարգացման չափորոշիչների և երեխայի հոգեկան զարգացման գնահատման գործիքների մշակաման խմբի ղեկավար Mission East
2004-2006 Հոգեբան - խորհրդատու UNICEF
2004-2006 Հոգեբան - խորհրդատուProjektharmoni
2004-2006 Հոգեբան - խորհրդատու Mission East
2004 «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն ևխնամք» ՀԿ-ի ծրագրերի ներքին գնահատման խմբի ղեկավար
2003 Գյումրիի մանկատանը /տնօրենՌուզաննա Գևորգյան/ «աշխատակազմիև երեխաների հետ ներդաշնակ հաղորդակցման հմտություններ» oրանոց թրեյնինգներ
Վանաձորի թիվ 18 և 3 գիշերօթիկ դպրոցներում «սոցիալ-հոգեբանական աջակցման կառույցի ներդրում»
2000-2002 Կրթական բարեփոխումների կենտրոն «կյանքի հմտություններ ծրագրի խորհրդատու»
2000 «Զանգ»ծրագրի Լոռու մարզի մոնիտորինգի և ծրագրի ներքին գնահատման պատասխանատու
2000 Սոցիալական աջակցման կենտրոնի հիմնում
2000 Կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հետազոտում ծրագրի ղեկավար OXFAM
1999-2006 Լոռու Հոգեբանական Ծառայության Կենտրոնիև «Արալեզ» հոգեբանական կենտրոնների տնօրեն
1999-2003 NRC գրասենյակի մարդու իրավունքներ ծրագրեր բաժնի հոգեբան
1999-2001 «Հույսհավատ, սեր» ՀԿ-իխորհրդատու
1999- ից Ընտանեկան սոցիալական աջակցման կենտրոնի կոորդինատոր
1992-2006 Լոռու Հոգեբանական Ծառայության Կենտրոնի տնօրեն
1988-1990 Մանկական բաժանմունքի վարիչ
1985-1988 Մանկական ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ-«Ընդհանուր հոգեբանություն», «Ընտանիքի հոգեբանություն», «Զինվորականհոգեբանություն»
Մագիստրատուրա-«Անձի տեսագործնական հիմունքներ», «Խնդրահարույց ընտանիքի հոգեբանություն», «Ընտանեկան ճգնաժամերի հոգեբանություն», «Պրենատալ փուլերի հոգեբանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
«Անձի հոգեբանություն» «Անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվություն», «Կոնֆլիկտի հոգեբանություն»

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-1513-9158 

Լեզուներ՝ հայրեն , ռուսերեն, անգլերեն (մասնագիտական)