ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Աշոտի Հակոբյան
03.01.2016

Արվ. գիտ. թեկ, դասախոս

Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս/Երաժշտական մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
• 1997-2001 Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան
• 2001-2006 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
• 2006-2009 ԵրևանիԿոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2006- առ այսօր Երևան Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական քոլեջ դասախոս
2017- առ այսօր Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում Երաժշտության Մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Սոլֆեջիո, Հարմոնիա, Պոլիֆոնիա, Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն, Հայ երաժշտության պատմություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Երաժշտագիտություն, երաժշտատեսական և երաժշտապատմական առարկաներ, արդի ֆոլկլորագիտություն

Հրապարակումներ

1․ Ա․ Հակոբյան, ,,ժողովրդական երգի և ժողովրդամասնագիտացված արվեստի առանձնահատկությունները,, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ նստաշրջան,․ Երևան, 2008, էջ118-124
2․ Ա․ Հակոբյան, ,,Ակնա երգերը իբրև գուսանական արվեստին վերագրվող նմուշներ,, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական չորրորդ նստաշրջան,․ Երևան, 2010, էջ204-211
Ա․ Հակոբյան, ,,Դուդուկի Ձեռնարկ,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 2 /17/ 2005, էջ 29-30
3, Ա․ Հակոբյան, ,,Միջնադարյան ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական ստողծագործության լեզվաոճական առանձնահատկությունները ,,Երաժշտական Հայաստան, թիվ 1 /36/ 2010, էջ 17-21
4․ Ա․ Հակոբյան, ,,Գուսաններն իբրև աշխարհիկ մասնագիտացված արվեստի կրողներ, հին և միջնադարյան Հայաստանում ,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 1 /36/ 2010, էջ 22-24
5․ Ա․ Հակոբյան Արաբկիր-Երգեր, https://www.houshamadyan.org ,
27 էջ, Houshamadyan e. V. (non-profit Organisation) Berliner Str. 100 13189 Berlin
Germany ,
6․ Ա․ Հակոբյան Մուշ-Երգ ու պար, https://www.houshamadyan.org
26 էջ, Houshamadyan e. V. (non-profit Organisation) Berliner Str. 100 13189 Berlin
Germany
7․ Ա․ Հակոբյան ,,Մշո դաշտի ծիսական երգերը,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 2 /55/ 2018, էջ 4-8

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն