ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Աշոտի Հակոբյան
03.01.2016

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ

hakobyanarmine33@aspu.am

Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ /Երաժշտական մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
• 1997-2001 Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան
• 2001-2006 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
• 2006-2009 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2006-2019թ Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական քոլեջի դասախոս
2017թ-ից առ այսօր Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում Երաժշտության Մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Սոլֆեջիո, Հարմոնիա, Պոլիֆոնիա, Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն, Հայ երաժշտության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Երաժշտագիտություն, երաժշտատեսական և երաժշտապատմական առարկաներ, արդի ֆոլկլորագիտություն

Հրապարակումներ
1. Ա․ Հակոբյան, ,,Դուդուկի Ձեռնարկ,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 2 /17/ 2005, էջ 29-30
2. Ա. Հակոբյան, ,,Սայաթ-Նովայի մի երգի պատմության շուրջ,, , Աշուղական արվեստի միջազգային փառատոն նվիրված մեծն Սայաթ-Նովային, գիտաժողովի զեկուցման դրույթներ, 24-26 հոկտեմբերի, էջ 43-45
3. Ա․ Հակոբյան, ,,ժողովրդական երգի և ժողովրդամասնագիտացված արվեստի առանձնահատկությունները,, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական երրորդ նստաշրջան,․ Երևան, 2008, էջ118-124
4. Ա․ Հակոբյան, ,,Ակնա երգերը իբրև գուսանական արվեստին վերագրվող նմուշներ,, ՀՀԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական չորրորդ նստաշրջան,․ Երևան, 2010, էջ204-211
5. Ա․ Հակոբյան, ,,Միջնադարյան ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական ստեղծագործության լեզվաոճական առանձնահատկությունները ,,Երաժշտական Հայաստան, թիվ 1 /36/ 2010, էջ 17-21
6. Ա․ Հակոբյան, ,,Գուսաններն իբրև աշխարհիկ մասնագիտացված արվեստի կրողներ, հին և միջնադարյան Հայաստանում ,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 1 /36/ 2010, էջ 22-24
7. Ա. Հակոբյան, ,,Միջնադարյան ժողովրդապրոֆեսիոնալ երաժշտական ստեղծագործության լեզվաոճական առանձնահատկությունները,,, Ժէ. 00.02- ,,Երաժշտական արվեստ,, մասնագիտությամբ արվետագիտության թեկանծուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն
8. Արաբկիր-Երգեր տպագիր https://www.houshamadyan.org Houshamadyan e. V. (non-profit Organisation) Berliner Str. 100 13189 Berlin Germany 25․01․2016 թ․ 27 էջ
9. Մուշ- Երգ ու պար տպագիր https://www.houshamadyan.org Houshamadyan e. V. (non-profit Organisation) Berliner Str. 100 13189 Berlin Germany 21․11․2016 թ․ 26 էջ
10. Ա․ Հակոբյան ,,Մշո դաշտի ծիսական երգերը,, Երաժշտական Հայաստան, թիվ 2 /55/ 2018, էջ 4-8
11. Ա. Ա. Հակոբյան Գուսանական արվեստի երաժշտական լեզվի առանձնահատկությունները, ,,Երաժշտական Հայաստան,, համար 1, /58/, Երևան 2020, էջ 74-77
12. Ա. Ա. Հակոբյան ,,Կռունկ երգը և հեղինակային արվեստի բնութագրական գծերը,, Մանկավարժական միտք Երևան 2021,2 /75/ էջ 314-322
13. Ա. Ա. Հակոբյան Հայ գուսանական երգարվեստի երաժշտական լեզվի որոշ առանձնահատկություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, հեղինակային հրատարակություն 2021, 61 էջ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8660-0047

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն