ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Սմբատի Սահակյան
15.02.2016

Դասախոս

sahakyanarmine43@aspu.am

Դասախոս/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

• 2011-2016 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
• 2006-2008 Մագիստրատուրա Երևանի պետական համալսարան մաթեմատիկայի Ֆակուլտետ
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն ամբիոն
• 2002-2006 Բակալավրիատ մասնագիտությունը` մաթեմատիկ, մանկավարժ Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկայի Ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
• 2009 առ այսօր Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկայի ներածություն
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկա
• Մաթեմատիկա –B (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները)
• Մաթեմատիկա-A (Մաթեմատիկա և տարրական ուսուցման մեթոդիկա ինտեգրված դասընթաց)
• Մաթ. վիճակագրության մեթոդները սոց. գիտությունների համակարգում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմբինատորիկա, Հավանականությունների տեսություն, Մաթեմատիկական վիճակագրություն

Հրապարակումներ
1. «Հավանականության փորձարարական և տեսական եզրերի միջև կապի հաստատումը որպես ապագա դասվարի մոտ ստոխաստիկ (հավանականական-վիճակագրական) մշակույթի զարգացման միջոց»(Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր, ժողովածու պրակ 5, Երևան «Յասոն» 2011):
2. «Մաթեմատիկայի ուսուցման անհատականացումը տարրական դպրոցում և իմացական (կոգնիտիվ) ոճերը» (Մաթեմատիկական կրթություն, Հանրապետական գիտաժողով (Նյութերի Ժողովածու), Երևան 2013):
3.«Постановка методики обучения понятий “Кольцо” и “Поле” в курсе “Математика-теоретические основы математики в начальной школе”»( «Труды международной научной конференции», Том 2, 2015 ).

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8045-4031    

Լեզուներ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն