ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Սերյոժայի Միսակյան
22.02.2016

Տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն
2007-2010թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, մասնագիտությունը՝ Ը. 00.02 <<Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում»
1999-2004 թթ. Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետ, մասնագիտությունը՝ «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում»
1989-1999թթ. Երևանի թիվ 91 միջն.դպրոց

Գիտական աստիճան
2013թ.տնտեսագիտության թեկնածու ( Երևանի պետական համալսարան)
2016թ. դոցենտ տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ (<<ՄՖԲ>> ֆինանսական ակադեմիա)

Աշխատանքային փորձ
2017թ.-ից դոցենտ, ՀՊՄՀ, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն
2014թ.-ից դոցենտ, ՀՀ ԱԻՆ ՃԿՊԱ, Ճգնաժամային կառավարման ամբիոն
2014թ֊.-ից ավագ դասախոս, ապա դոցենտ ԵԹԿՊԻ, Արվեստի կառավարման և մշակութային քաղաքականության ամբիոն
2007-2018 թթ. դասախոս, << ՄՖԲ>> ֆինանսական ակադեմիա
2006֊-2007 թթ. դասախոս, Մովսես Խորենացու անվան համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսագիտություն, մենեջմենթի հիմունքներ, միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հետազոտական աշխատանք՝ ուղղված բնակչության դրամական եկամուտների, աղքատության հիմնահարցերին, 9 գիտական հոդվածների և ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ:

Հրապարակումներ
1.Միսակյան Ա. Ս., «Բնակչության դրամական եկամուտների կարգավորման հիմնախնդիրները», Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտական հոդվածների ժողովածու Երևան «Անանիա Շիրակացի» համալսարան հրատ. 2016:
2.Միսակյան Ա. Ս., «Բնակչության առանձին դեցիլներին և քվինտիլներին նպատակային քաղաքականություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը» Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտական հոդվածների ժողովածու Երևան «Անանիա Շիրակացի» համալսարան հրատ. 2016:
3.Միսակյան Ա. Ս., «ՀՀ բնակչության դրամական եկամուտների բաշխման գործընթացի շուրջ», ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #2, Ապրիլ-Հունիս, 2016

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն