ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Սուրենի Բաղդասարյան
18.02.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, արվ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

baghdasaryanarmine20@aspu.am

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ

Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ/Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն

Կրթություն
1996թ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ինստիտուտի Գեղարվեստի ֆակուլտետը, որակավորումը կերպարվեստի, գծագրության, աշխատանքի ուսուցման ուսուցիչ

Գիտական աստիճան
արվեստագիտության թեկնածու, 2011թ «Սասունցի Դավիթ» էպոսի և գրական մշակումների նկարազարդումները, /ԺԷ 0003/

Աշխատանքային փորձ 
1996-2001թթ.՝ Քանաքեռավանի մանկական արվեստի դպրոց, արվեստի պատմության ուսուցիչ
2001-2009թթ.՝ Երևանի թիվ 158 դպրոց, կերպարվեստի և գծագրության ուսուցիչ
2007թ-ից՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Արվեստի պատմության և մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս
2011թ-ից՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարանի արվեստի պատմության ուսուցիչ

2017-ից մինչ օրս՝ Գիտության և հետբուհական կրթության գծով դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Հին աշխարհի արվեստի պատմություն, Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկա, Արտասահմանյան երկրների ժամանակակից մշակույթի պատմություն, Արևելյան արվեստի պատմություն, Ազգագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Գեղարվեստական մշակույթ

Անդամակցություն
2008թ.-ից հանդիսանում է Հայաստանի նկարիչների միության անդամ

Հրապարակումներ 
«Կերպարվեստի բառագիրք» (2002թ. համահեղինակ),«Սասունցի Դավիթ» էպոսի և նրա գրական մշակումների նկարազարդումները (2012թ.), 8 հոդված
Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն