ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թամար Նվերի Արշակյան
26.02.2016

Դասախոս

arshakyantamar47@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն

Կրթություն
2007-2012թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հայցորդ,
1999-2004թթ. Վ.Բրյուսվի անվան հայկական պետական լեզվաբանական համալսարան
1985-1996 Արագածի միջն. դպրոց
Մ. Եկմալյանի անվ. երաժշտական դպրոց /զուգահեռ/

Աշխատանքային փորձ
2008թ.մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս
2005-2007թթ. Ռուս-Հայկական (սլավոնական) համալսարան
2004-2005 Երևանի Արաբկիր թաղապետարան

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ. գերմաներեն լեզվի գործնական քերականություն, 2-րդ Օտար լեզու (գերմաներեն), Օտար լեզու (գերմաներեն)- համահամալսարանական, միջմշակութային հաղորդակցություն:

Վերապատրաստումներ

2013թ. 27-31.05 Գերմանիայի դաշնային հանրապետության մշակույթի պատմություն /ԴԱԱԴ- Երևան/
2012թ. 30.07-24.08 Ինտենսիվ դասընթաց /Գոեթհե ինստիտուտ- Գերմանիա/
2011թ. 28.06-01.07 Գերմաներենը որպես միջազգային և ինովատիվ և Վայմարի Հանրապետության մշակույթի պատմություն /ԴԱԱԴ -Երևան/
2010թ. 31.05-05.06 Գերմանական կայսրության մշակույթի պատմություն /ԴԱԱԴ -Երևան/
2009թ. 22.04-28.04 Մասնագիտալան լեզու իրավագետների համար /ԴԱԱԴ -Վրաստան/
2009թ. 06.02-14.02 Մուլտիպլիկատորների համար /Գոեթհե Ինսստիտուտ-Երևան/
2010թ. ամառային դասընթաց Գեռմանական մշակույթի պատմություն/ ԴԱԱԴ Երևան, Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական համալսարան/
2012 լեզվի դասընթաց /Գոեթհե Ինսստիտուտ-Գերմանիա/
2015 ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմանկերպված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում

Լեզուներ՝ հայերեն, Գերմաներեն, Ռուսերեն, Անգլերեն