ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Շուշանիկ Նվերի Արշակյան
10.02.2016

Բաժնի պետ

Հեռ.՝ 59 70 17
arshush@mail.ru

Բաժնի պետ/ Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական գործընթացների կառավարման բաժին

Կրթություն

1992-1998թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, մասնագիտությունը`ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն (գերմաներեն), որակավորումը`բանասեր, ուսուցիչ

2007-2012թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ

2011թթ.- մինչ այժմ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնական գործընթացի պլանավորման և կազմակերպման բաժնի պետ: 2009-2011թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 

2004-2011թթ.. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

2003-2009թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ

1996-2002թթ. Արագածի միջնակարգ դպրոց՝գերմաներեն լեզվի ուսուցիչ

Վերապատրաստումներ

2013թ. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» եռափուլ վերապատրաստման դասընթացներ

Հրապարակումներ՝ 1 գիտամեթոդական հոդված

Լեզուներ՝ գերմաներեն, ռուսերեն