ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Գերասիմի Արուբջանյան
18.02.2016

Դեկանի օգնական

gk-5@aspu.am

Դեկանի օգնական/ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

Կրթություն
2008-2014թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի հայցորդ
1997-2002թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ
1997 թվականից առ այսօր` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում
2007թվականի մինչ օրս ՀՊՄՀ-ի Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ
2006-2008 թթ. <Հիպոկրատ> բժշկական ուսումնարանում որպես հայոց լեզվի դասախոս
2004-2005թթ Երևանի թիվ 57 միջնակարգ դպրոցում որպես հայոց լեզվի ուսուցիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մասնագիտական բնագավառի նորություններ, ռուս և արտասահմանյան գրականություն, մատենագիտություն

Հրապարակումներ
1. Ռուս թարգմանական գրականությունը մանկապատանեկան տարիքի ընթերցողների հոգևոր արժեքների դաստիարակման գործում // <Մխիթար Գոշ> գիտամեթոդական հանդես: 2013թ., թիվ 4- 6 (37), էջ 135-138:

2. Ռուս գրականության արտացոլումը հայ մատենագիտական հրատարակություններում // Գեղարվեստական միտք: Հավելված մանկավարժական միտք հանդեսի: Եր., Զանգակ հրատարակչություն, 2013թ., էջ 54-56:

3. Ռուս դասական գրողների հայերեն տպագիր հրատարակությունները 20-րդ դարի 70-80-ական թթ. // Գեղարվեստական միտք: Հավելված մանկավարժական միտք հանդեսի: Եր., Զանգակ հրատարակչություն, 2012թ., էջ 160-165:

Լեզուներ` ռուսերեն