ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արուսյակ Գևորգի Գևորգյան
05.09.2016

Դասախոս

Gevorgyanarusyak-6@aspu.am, agevorgyang@gmail.com, hpmh@bk.ru

Դասախոս/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

2016թ․ Սոցիալական հոգեբանություն (Իրավաբանական հոգեբանություն) ասպիրանտուրա
2014-2016․թթ․ Մագիստրոսի աստիճան «Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ, գերազանցության    դիպլոմ,          ՀՊՄՀ
2010-2014․թթ․ Բակալավրի աստիճան «Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա» մասնագիտութամբ, գերազանցության դիպլոմ, ՀՊՄՀ

Աշխատանքային փորձ

•ՀՊՄՀ «Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների» վարչության «Կրթության որակի ապահովման և կառավարման» բաժնի մասնագետ 2017թ-ից 2019թ․։
•ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի հասարակագիտական առարկաների և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս 2018թ-ից առ այսօր։
•ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի «Կրթության որակի ապահովման բաժանմունքի» առաջատար մասնագետ 2017թ․-ից առ այսօր։
•«Ինդիգո» մանկական զարգացման ակումբ մանկավարժ-հոգեբան 2014թ.-ից 2016թ։
•«ԱՅ ՓԻ ԷՍ ՍԻ» քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ, սոցիոլոգ 2013-2014թթ․։ /պայմանագրային աշխատանք/։
•«Մեդիա-Մոդել» խորհրդատվական և հետազոտավերլուծական ընկերություն, սոցիոլոգ 2012-2014թթ․։ /պայմանագրային աշխատանք/։
•«Էմերալդա և Բարգուզին» ՍՊԸ, հարցազրուցավար 2012թ․: /պայմանագրային աշխատանք/։
•«ԱՅ ԷՄ ԱՌ» («Միջազգային մարկետինգային հետազոտություններ») ընկերություն, սոցիոլոգ 2011-2012թթ․՝/պայմանագրային աշխատանք/։

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Սոցիալական հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Աշխատանքի և կառավարման հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

• Սոցիոլոգիայի պատմության, երիտասարդության, քաղաքական, կառավարման սոցիոլոգիայի ինչպես տեսական, այնպես էլ կիրառական հիմնահարցեր:
• Սոցիալական հոգեբանություն, իրավաբանական հոգեբանություն, կառավարման հոգեբանություն։

Անդամակցություն
2013-2016թթ կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2013-2015թթ Ազգային ժողովի երիտասարդ պատգամավոր։ ԱԺ ԵԽ պաշտպանության ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ։
2013-2016թթ․ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Ուխ նախագահ

Հրապարակումներ

• «Իրավաբանական հոգեբանության զարգացման միտումները»։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիա, «Հանրային                 կառավարում» գիտական հանդես: 2018թ․
• «Իրավապահ մարմինների աշխատակիցների մասնագիտական գործունեության արդյունավետության մասին»։ Եվրասիական համագործակցության               երկրների մտավորականության դերը ինտեգրացիոն գործընթացներում, միջազգային գիտական կլոր սեղան։ 2018թ․
• «Զանգվածային մշակույթի դերը սոցիալ-մշակութային արժեքների և նորմերի տարածման գործում»։ «Ռուսաստանը նոր սոցիալ-տնտեսական և                     քաղաքական իրադրությունում. խնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ» խորագրով IV Միջազգային միջբուհական գիտաժողով։ Սանկտ Պետերբուրգ,         2015թ․ապրիլի 22-23։

Վերապատրաստումներ
• Մոսկվայի պետական հոգեբանամանկավարժական համալսարան «Աշնանային դպրոց» ծրագիր, 2018թ սեպտեմբեր։
• ՀՀ ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստման դասընթաց, «Հոգեբանական թեստային փաթեթի համակարգչային տարբերակի կիրառում» թեմայով 48 ժամ, Երևանի Պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ամբիոն, 01․10․2018-17․10․2018թ․
• Որակի ապահովման շահակիցների 4-րդ ֆորում, «Կրթություն և մասնագետ․ մասնագիտական կրթությունն այսօր և վաղը» խորագրով։ 2018թ․ ապրիլ
• ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի կողմից 2016թ․ ապրիլի 26-ին և 30-ին անցկացված «SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքները․SPSS ծրագրային փաթեթի գործիքակազմի կիրառությունը վիճակագրական վերլուծության մեջ» 7 ժամյա դասընթաց։
• Լիտվայի Կրթական գիտությունների համալսարան ամառային փոխանակության ծրագիր։ 2015թ Օգոստոս
• Սանկտ Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական համալսարան։ 2015թ ապրիլ
•«Մեդիա Մոդել» հետազոտավերլուծական ընկերության նախաձեռնած «Սինդիկատիվ հետազոտություններ․ մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները» թեմայով թրեյնինգներ։ 20․03․2013թ․-30․03․2013թ

ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ
• «Սևան Ստարտափ Սամմիթ» ամենամյա վրանային բիզնես ֆորումում, հավաստագիր։ 2017թ
• Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Էրեբունի-Երևան տոնակատարության միջոցառումներին մասնակցություն ցուցաբերելու և ներդրած ավանդի համար շնորհակալագրեր։ 2014-2015թթ
• ՀՊՄՀ ամառային փոխանակության ծրագրին 2 տարի անընդմեջ աջակցելու համար 3 կրեդիտին համարժեք հավաստագիր։ 2014թ.
• ՀՀ ՊՆ Վ․ Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի 13-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանս, հավաստագիր։ 2016թ․
• Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված «Երեխան մարդ է և ընկեր» թեմայով քարոզ-մրցույթ, 3-րդ հորիզոնական, ՀՊՄՀ։ 2016թ
• ՊԳԵԴ-ի կողմից կազմակերպված «Մայրիկ ես չեմ ուշանա» շարադրության մրցույթ, մրցանակային տեղ։ 2016թ․
• ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ Բորիս Անանևի անվան անվանական կրթաթոշակ։ 2015թ.
• ՀՊՄՀ 90-ամյակի ոսկե մեդալ: 2012թ․
• Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի լավագույն ուսանող։ 2012թ․
• Մարտի 30 ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված միջֆակուլտետային ինտելեկտուալ մրցույթ,1-ին հորիզոնական։2012թ.
• Հունիս, «Մաքրամե» միջազգային ցուցահանդես, 1-ին հորիզոնական: 2012թ.
• «Մանկավարժի դերը սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում» թեմայով շարադրությունների մրցույթ, մրցանակային տեղ, ՀՊՄՀ գիտական խորհուրդ: 2011թ․
• Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից ուսանողական կրթաթոշակ ՝ 2010-2011 ուս. Տարվա համար: 24.02.2011թ.


Լեզուներ
• Ռուսերեն, անգլերեն, հունարեն