ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վիկտոր Աբրահամի Արզումանյան
26.12.2018

Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտի պ/կ

vicar@instmath.sci.am

Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ

Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտի պ/կ/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 1972 – 1975 Ասպիրանտ, Ստեկլովի անվան մաթ. ինստիտւտի Լենինգրադի մասնաճյուղ
• 1966 – 1971 Ուսանող, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), մեխ-մաթ. ֆակուլտետ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, Լենինգրադի պետական համալսարան (1979).
Թեզ` “Structure and Representations of Involutive Algebras Associated with Semigroups of Endomorphisms”.
Ավագ գիտաշխատող, ՍՍՀՄ ՎԱԿ – ի հաստատում` 1992.

Աշխատանքի փորձ (հետազոտում)
1985-ից ավագ գիտաշխատող, Հայաստանի ԱԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ
1971 – 1972, 1975 – 1985 կրտսեր գիտաշխատող, նույն տեղը

Աշխատանքի փորձ (դասավանդում)

2018-ից՝ Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ
2015-ից Դոցենտ, ՀՊՄՀ (մաթեմատիկայի ներածություն)
2009-ից Դոցենտ, ԵՏԿԱ (անալիտիկ երկրաչափություն, գծային հանրահաշիվ, անալիզ, հանրահաշիվ, թվային անալիզ, մաթեմատիկական մեթոդներ)
2007 – 2014 Դոցենտ, ԵՊՀ (էրգոդիկ տեսություն)
2008 – 2009 Դոցենտ, Արիական միջազգային համալսարան (Մաթեմատիկայի հիմունքներ և անալիզ)
2006 – 2008 Դոցենտ, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարան (հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն)
1979 – 1993 Դոցենտ, դասախոս, ԵՊՀ (ֆունկցիոնալ անալիզ, օպերատորային հանրահաշիվներ, սպեկտրալ տեսություն, էրգոդիկ տեսություն)
1974 – 1975 Ասիստենտ, Լենինգրադի պետական համալսարան (կոմպլեքս անալիզ)

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկա-C
Մագիստրատուրա
• Հետաքրքրաշարժ ծածկման խնդիրները տարրական դպրոցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օպերատորային հանրահաշիվներ, էրգոդիկ տեսություն, հավասարաչափ հանրահաշիվներ, ներկայացումների տեսություն, ոչ կոմուտատիվ հավանականություն, վիճակագրական ֆիզիկա

Անդամակցություն

Հայկական Մաթեմատիկական միություն
Սանկտ-Պետերբուրգի Մաթեմատիկական ընկերություն Հրապարակումներ շուրջ 30 գիտական հոդված:
1. Consistent Systems of Finite Dimensional Distributions, Arm. J. of Math. 7(2015), n.2, 146-163 (B. Nahapetian)
2. Notes on Ergodic Theory in Infinite Measure Spaces, Arm. J. of Math. 7(2015), n.2, 97-120 (A. Hajian, S. Eigen)
3. Group-graded Systems and Algebras, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 437(2015), 1-10 (S. Grigoryan)
4. Operator algebras associated with multi-valued mappings, Lobachevskii J. Math. 35(2014), no. 2, 51–55 (S. Grigoryan, A. Kuznetsova).
5. Inverse crossed products, Proc. Kazan State Power Engineering Univ. 4(19), 2013, 71-77.

Լեզուներ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն