ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գուրգեն Ռուբենի Ասատրյան
31.10.2016

Ֆիզմաթ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

asatryangurgen07@aspu.am

Ֆիզմաթ. գիտ. թեկ., ասիստենտ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Հետաքրքրությունների ոլորտներ՝ Մաթեմատիկական տրամաբանություն, կոմբինատորիկա, մոդելների տեսություն, կարգավորված դաշտեր

Անդամակցություն՝ Հայկական մաթեմատիկական միություն

Կրթություն՝

1998 -2001թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն, ասպիրանտ
1993 – 1998թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ուսանող

Աստիճաններ՝

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը Ա 01.06 ՙհանրահաշիվ և թվերի տեսությունՙ, ատենախոսություն ՙՙՙԱքսիոմատիկ տրվող որոշ կառուցվածքների կիրառությունը մոդելների տեսության մեջ և կատեգորական հանրահաշվումՙ

Օտար լեզուների իմացություն՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն

Աշխատանքային փորձ՝

2010թ.՝ առ այսօր – ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2007 – 2010թթ.՝ Մոնսի համալսարան (Բելգիա), գիտաշխատող
2002 – 2007թթ.՝ ՀՊՄՀ ԲՀԵ ամբիոնի ասիստենտ
2001– 2002թթ.՝ ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի հաշվման մեթոդների ամբիոն, մաթեմատիկոս-ծրագրավորող

Դասավանդման փորձ՝ Դիսկրետ մաթեմատիկա, գծային հանրահաշիվ, ընդհանուր հանրահաշիվ, խմբերի տեսություն, վերջավոր դաշտերի տեսություն, թվային համակարգեր, բարձրագույն հանրահաշիվ, թվերի տեսություն, Լիի հանրահաշիվներ, վերջավոր դաշտերի տեսություն։


Միջազգային մրցանակներ՝ Էմիլ Արթինի անվան մրցանակ (2002թ.)

Մասնակցություն գիտաժողովների՝
1. 2 - 3 դեկտեմբերի 2009թ., Մոնս (Բելգիա), Մոդելների տեսության անգլո-բելգիական միջազգային կոնֆերանս,
2. 14 - 15 նոյեմբերի 2007թ., Մագդեբուրգ (Գերմանիա), Կոմբինատորիկայի միջազգային կոնֆերանս։