ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Գագիկի Ասատրյան
26.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

asatryanruzanna47@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2001-2003թթ.՝ ԵՊՀ Արտասահմանյան գրականության բաժին,մասնագիտացումը` անգլոամերիկյան գրականություն
1997-2001թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ մասնագիտությունը` անգլերեն լեզու և գրականություն

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ Վիլյամ Սարոյանը էսսեիստ, Ժ․01.07

Աշխատանքային փորձ
2002թ. մինչ օրս Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ գործնական և տեսական առարկաների դասավանդում՝ անգլերենի բանավոր հաղորդակցում, օտար լեզվի
պատմություն, դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ, կուրսային և ավարտական աշխատանքների ղեկավարում
Մագիստրատուրա՝ լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդներ, դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ առարկաների դասավանդում, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Անգլոամերիկյան գրականություն, անգլերենի ոճագիտություն, տեսական քերականություն

Վերապատրաստումներ
2003 մայիս Այրեքս,Միջին դասարանների ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրում մասնակցություն 2003 սեպտեմբեր Յունիֆեմ, Գենդեր, կոնֆլիկտաբանություն, խաղաղ  գործընթացի ուղիներ Հարավային Կովկասում  2004 մարտ Այրեքս, Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման  ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստման դասընթացի մասնակցություն
2004 մարտ-մայիս ԱԼԴՄ-Բրիտանական խորհուրդ, Անգլերեն լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստում ՙԱնգլերենը հաղորդակցության նպատակներով՚
2006 մայիս ԵՏԱ ՙԲուհում օտար լեզուների դասավանդման
հիմնախնդիրների քննարկմանը նվիրված
2-րդ համաժողով՚ մասնակցություն զեկուցումով
2007 հունիս “Oxford University Press” Դասարանի ղեկավարման և
սխալների ուղղման արդյունավետ մեթոդները
2010 հուլիս ԱՄՆ Խաղաղության կորպուս, անգլերեն լեզվի
վերապատրաստման դասընթաց
2011 փետրվար Մանմար,” Հայաստանում անգլերեն լեզվի դասավանդման նոր դասընթացներ և դասավանդման մեթոդիկաներ”
2012 հուլիս քննություն, “Անգլերենի միջազգային թեստավորման
համակարգ” 7.5

Անդամակցություն

Անգլերենի ուսուցիչների միություն

Հրապարակումներ

Մայքլ Առլենը և նրա վիպաշխարհը, Վեմ համահայկական հանդես, ապրիլ-հունիս թիվ 2(38), 2012:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2661-8437 

Լեզուներ՝ հայերեն/մայրենի/, ռուսերեն/լավ/, անգլերեն/վարժ/, իսպաներեն/լավ/