ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աշոտ Կոլյայի Եսայան
20.06.2018

Դոցենտ

ashotyesyan18@aspu.am

Դոցենտ/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն 

արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական

Կրթություն
1980-1982թթ.՝ Համամիութենական իրավաբանական հեռակա ինստիտուտի ասպիրանտուրա, աշխատանքի և սոցիալական ապահովության ամբիոնի հայցորդ,Մոսկվա

1968-1974թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ցերեկային բաժին

1957-1967թթ.՝ Գյումրիի Թումանյանի անվան թիվ 13 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ

2016թ. առ այսօր՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի օգնական, ՀՀ դատախազության «Օրինականությունե հանդեսի գլխավոր խմբագիր

2013թ.՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի օգնական

2007-2013թթ.՝ ՀՀ դատախազության աշխատակազմի ղեկավար

2006-2009թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ՙՍոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն՚ի դասախոս

2008թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

2005-2006թթ.՝ Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքապետի գլխավոր խորհրդական

2005թ.՝ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, մարդկային զարգացման ծրագիր` UNDP, ազգային փորձագետ

2006-2007թթ.՝ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի` UNICEF, բնակչության հիմնադրամի` UNFP և մարդկային զարգացման ծրագրի` UNDP, հայաստանյան գրասենյակ, ազգային փորձագետ

2000-2005 թթ.՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ, որի ընթացքում՝

2000թ.-2005թթ.՝ ա/ ՀՀ Նախագահին առընթեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարցերով հանձնաժողովի անդամ,

2000-2003թթ.՝ ՀՀ Նախագահին առընթեր մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ,

2000-2004թթ.՝ գ/ ՀՀ կառավարության մարդասիրական օգնությունների բաշխման հանձնաժողովի անդամ,

1998-1999թթ.՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի ավագ օգնական, քարտուղարության պետ

1996-1997թթ.՝ ՀՀ սոցապ փոխնախարար

1990-1995թթ.՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար

1987-1990թթ.՝ ՀԽՍՀ Գերագույն Սովետի նախագահության ներման բաժնի ավագ ռեֆերենտ, ապա` իրավաբանական բաժնի ավագ հրահանգիչ

1974-1987թթ.՝ ՀԽՍՀ սոցիալական ապահովության նախարարության տեսուչ, ավագ տեսուչ, առաջատար տեսուչ, գլխավոր մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Սոցիալական ապահովության իրավունք, Կրթության իրավունք, Երեխայի իրավունքները և երեխայի իրավունքների պաշտպանության սոցիալական ինստիտուտները,

Մագիստրատուրա՝ Աշխատանքի իրավունքի արդի հիմնախնդիրները, Կրթական իրավունք, Սոցիալական ապահովության իրավունք,

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ
սոցիալական քաղաքականություն,
սոցիալական ապահովության և սոցիալական ապահովական իրավունք,
աշխատանքային իրավունք,
մարդու, այդ թվում՝տարեցների, հաշմանդամների, երեխաների իրավունքներ
կրթության և կրթական իրավունք,
գենդերային իրավահավասարություն
աղքատության հիմնախնդիրներ
ժողովրդագրություն

Վերապատրաստումներ

1. 2011թ. «Դատախազական դպրոց» ՊՈԱԿ, դասընթաց, վկայագիր, Երևան

2. 2008թ. «Դատախազական դպրոց» ՊՈԱԿ, դասընթաց, վկայագիր, Երևան

3. 2003թ. Միջազգային այցելու ծրագիր, ԱՄՆ, Աշխատանքի հարցերի դեպարտամենտ, Վաշինգտոն, սերտիֆիկատ

4. 2001թ. Համաշխարհային Բանկի ինստիտուտի դասընթաց «Աղքատության կրճատման ռազմավարություն» Մոսկվա, սերտիֆիկատ

5. 1999թ. «Կազմակերպված հանցագործություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» սերտի‎ֆիկատ, Բուդապեշտ

6. 1994թ. Ազգաբնակչության և զարգացման միջազգային հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակից, սերտիֆիկատ, Կահիրե


7. 1982թ. ԽՍՀՄ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի պետական կոմիտեի արտադրության կառավարման և աշխատանքի կազմակերպման համամիութենական գիտահետազոտական կենտրոնի միութենական հանրապետությունների սոցիալական ապահովության նախարարությունների ղեկավար աշխատողների բարձրագույն կուրսեր վկայական, Մոսկվա

Հրապարակումներ
1. Սոցիալական քաղաքականության ներկա իրավիճակի գնահատականը և հիմնական ուղղությունները 1994-1995 թթ. համար էջ` 101-111, Հանրապետական տնտեսագիտական խորհրդակցության նյութեր 1994թ. Երևան
2. Социальная работа, соовтор. ЕГУ 1995г
3. ՙՄարդկային զարգացման զեկույց Հայաստան 1999թ.՚, ՙՄարդկային զարգացման հինգ տարին Հայաստանում Աղքատության և չքավորության բնութագրերը՚, 2.3-2.4 ենթագլուխներ՚, 1999թ. Երևան
4. 2002-2005թթ. ՀՀ կառավարության ԱՀՌԾ ՙԱղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի՚ տեխնիկական առաջադրանքի նախապատրաստման աշխատանքային խմբի ղեկավար, ծրագրի շարադրման համահեղինակ, ԱՀՌԾ աշխատանքային խմբի ղեկավարի տեղակալ,
5. ՙՍոցիալական ոլորտի բառարան՚ 343 էջ, 2005թ.
6. ՙԵրեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան և ՀՀ օրենսդրությունը՚. բրոշյուր, աշխատանքային խմբի ղեկավար և շարադրող 274 էջ, 2006թ. Երևան
7. ՙԵրեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիան և երեխաների աշխատանքի կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ՚ Ա. Եսայան 2006թ.
8. ՙՍոցիալական պետություն՚ հայեցակարգեր, հայկական իրողություններ և հեռանկարներ, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ՙՀայաստանը որպես սոցիալական պետություն. սոցիալական ուսմունք՚ 33-41 էջեր, Երևան, 2007թ.
9. Հասարակական կազմակերպությունների դերը հանրային քաղաքականության ձևավորման գործընթացում՚ համաժողով, նյութերի ժողովածու, ՙՍոցիալական գործընկերությունը որպես կողմերի շահերի համաձայնեցման և սոցիալական քաղաքականության ապահովման կարևորագույն ուղղություն՚ 24-25,194-196 և 290-294էջեր, Ա. Եսայան, 2007թ
10. ՙԺողովրդագրական հիմնական հասկացությունների բառարան՚, շարադրող և խմբագիր Ա.Եսայան և ուրիշներ, 2008թ. Երևան էջ
11. ՙՍոցիալական ուսմունք, սոցիալական աշխատանք՚ դասագիրք, 2008թ. Երևան, 583 էջ
12. ՙՀՀ օրենսդրության փորձաքննություն գենդերային բռնության տեսանկյունից՚ հետազոտության հեղինակային խումբ, Ա. Եսայան 19-67 էջ, և ուրիշներ 2009թ. /UNFPA/
13. Հայաստանի Հանրապետության քրեական և աշխատանքային օրենսդրության գենդերային բռնության գնահատման ներկայացում ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմանդրամի /UNFP/ կողմից կազմակերպված ՀՀ փորձագետների և ՀԿ-ների ներկայացուցիչների կոնֆերանս: 2010թ.
14. ՙԿրթական իրավունք՚ ուսումնական ձեռնարկ` հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով, 724 էջ, 2011թ. Երևան
15. Գենդերային քաղաքականությունը քրեական օրենսդրության լույսով ՙՕրինականություն՚ ամսագիր, N 66, 2011թ.
16. Բռնության տեսանկյունից ՀՀ քրեական օրենսգրքի գենդերային գնահատումը ՙՕրինականություն՚ ամսագիր, N 67, 2011թ
17. Բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ /գենդերային հայացք// ՙՕրինականություն՚ ամսագիր, N 68, 2011թ.
18. ՙԸնտանեկան բռնության իրավական պրակտիկայի գնահատումը՚ ՙՕրինականություն՚ ամսագիր, N 70, 2012թ
19. ՀՀ դատախազության 95-ամյակին նվիրված «Հուշամատյանե 2013թ.
20. Доклад<О социальном зашите женшин в международном праве> РФ, г. Казань, май, 2013г. , сертификат

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-1068-1949 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն՝ (գերազանց), ֆրանսերեն՝ (լավ)