ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աստղիկ Ժորայի Բալայան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

balayanastghik42@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

• 1998 - 2002 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ասպիրանտուրա
• 1994 – 1998 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի տարրական կրթության և դե‎ֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1999 թ. առ այսօր ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետի մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2007 թ. առ այսօր ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի հայագիտական և սոցիալ – մշակութային առարկաների բաժնի մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մայրենիի դասավանդման մեթոդիկա
• Արտահայտիչ ընթերցանություն
• Բանավոր խոսքի զարգացում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, մանկավարժություն

Վերապատրաստումներ՝ հայաստանյան և միջազգային կրթական ծրագրեր (1999թ. առ այսօր)

Հրապարակումներ
1. Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր 2, 3, 4 ձեռնարկների համահեղինակ, Էդիթ Պրինտ, Եր., 2010 - 2012:
2. Գրական ունկնդրում և խոսք. 1-ին դասարանի ձեռնարկի համահեղինակ, Էդիթ Պրինտ, Եր., 2012:
3. Բառատետր - բառարան 2-4-րդ դասարանների համար, Զանգակ, Եր., 2014:
4. Պատրաստվում ենք հանդեսի. 1-ին մաս, Զանգակ, Եր., 2014:
5. Քրեստոմատիա. 2-4-րդ դասարանների համար ձեռնարկի համահեղինակ, Նարպրինտ, Հրազդան, 2014:
6. Ամառային տետրեր 2 – 4-րդ դասարանների սովորողների համար աշխատանքների համահեղինակ, Զանգակ, Եր., 2014:

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն