ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աստղիկ Լևոնի Երեմյան
19.02.2016

Դասախոս

yeremyanastghik48@aspu.am

Դասախոս/Օտար լեզուների ուսուցման

Կրթություն
2012 Լեզուների համաեվրոպական իմացության C1 մակարդակ /DALF C1/
2006 Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան Հայցորդ օտար լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում
Թեմա ` « Ֆրանսերենի նվազագույն լեզվանյութի ընտրության և դասավանդման հիմնախնդիրները բուհում»
1998-2003 Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, Ֆրանսերենի մասնագետ, քաղաքագետ
1988-1998 Երևանի Բ . Ժամկոչյանի անվան թիվ 119 միջն. դպրոցի երկլեզվյան դասարան

Աշխատանքային փորձ
2013 Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան, ֆրանսերենի ամբիոն, Դասախոս
2007 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ուսուցման, Դասախոս
2003-2012 Եվրոպական Կրթական Տարածաշրջանային Ակադեմիա ֆրանսերենի ամբիոն, Դասախոս

Վերապատրաստումներ
20.07-24.07.2015 Ֆրանսերենի համաշխարհային ֆորում
«Բլոգերը դասավանդման մեջ» ծրագրի ներկայացում, Բելգիա
03-05/06/2014 Սեմինար «Կրթության կառավարում», Ռումինիա
12-17/06/2014 Վերապատրաստում` «Տարբերակված մոտեցման մեթոդիկան օտար լեզվի դասավանդմաան մեջ» / CREFECO/, Բուլղարիա
12-17/06/2013 Վերապատրաստում` «Մասնագիտական կողմնորոշման ֆրանսերեն» /CREFECO/, Ռումինիա
6-12/07/2013 Վերապատրաստում`«Հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաները օտար լեզվի դասավանդման մեջ» / CREFECO/, Բուլղարիա
26-30/10/2012 Վերապատրաստում`«Վերատարաստումներ կազմակերպելու հմտությունները» /CREFECO/, Հայաստան
26-30/10/2009 Վերապատրաստում` «Ֆրանսիական գրականությունը բարձրագույն և միջնակարգ կրթական հաստատությունների համար» /CREFECO/, Բուլղարիա

Հրապարակումներ
2013, 2014, 2016, Ֆրանսերեն պետական ավարտակաան և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2011 «Տեքստերի և վարժությունների ժողովածու» մեթոդական ձեռնարկ սկսնակների համար
2012 մինչ այժմ Քերականություն և համատեքստայնացում (GRAC) հետազոտական խմբի անդամ: Փարիզ 3 հաամալսարան- Նոր Սորբոն
2008-2010 Հոդված` «Մայրենի լեզվի դերը օտար լեզվի լեզվանյութի ընտրության և ուսուցման գործընթացում» /Կանթեղ/
Հոդված` «Նվազագույն լեզվանյութի ընտրության նշանակությունը, սկզբունքները և սահմանափակող գործոնները» /Մանկավարժական միտք/
Հոդված` «Ընտրված բառապաշարի և քերականական նյութի ուսուցման արդի պահանջները» / Մխիթար Գոշ/
Հոդված` «Խոսքային գործունեության չորս տեսակների ուսուցումը բուհում» / Մանկավարժական միտք/

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն