ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ուսուցիչների սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման կազմակերպման եվ անցկացման աշխատակարգ,ուղեցույցներ
22.08.2022

Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում  «Երաժշտություն»,«Կերպարվեստ», «Տեխնոլոգիա», «Հայոց պատմություն և Համաշխարհային պատմություն» (ոչ թեստային)» առարկաները դասավանդող ուսուցիչների սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման կազմակերպման եվ անցկացման աշխատակարգը եվ ուղեցույցները։

ՀՊՄՀ աշխատակարգ

 

 

Նորություններ