ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավագյան Անի Մովսեսի
05.02.2016

Դասախոս

avagyanani24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու /Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2001-2005թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի հայցորդ
1997-2001թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Ն/դ մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու (թեմա՝ «Ինտելեկտի և անձնային հատկությունների համահարաբերակցությունը անձի զարգացման տարբեր փուլերում)» 2013 թ.

Աշխատանքային փորձ
2021-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2018 ից ԵՊՀ ԻՄ Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ
2023 ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն․ հոգեբան-փորձագետ
2021 -2022 Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամ․ Պատերազմից տուժածներին հոգեբանական աջակցության ծրագրի համակարգող, հոգեբան-խորհրդատու
2020 -2022 ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր Վերապատրաստող
2020 ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր ‹‹Մարդու իրավունքների խթանում և պաշտպանություն›› Հոգեբան-փորձագետ
2016 - 2020 ‹‹Ծաղկոց-պարտեզ›› մանկական զարգացման կենտրոնի հիմնադիր-տնօրեն
2018 -2019 ‹‹Լիարժեք կյանք›› ՀԿ Անձի ֆՄԴ գնահատման վերապատրաստող, փորձագետ
2016 – 2018 ‹‹Լիարժեք կյանք›› ՀԿ Հոգեբան, անձի ֆունկցիոնալությունը գնահատող մասնագետ
2014 - 2016 Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2010-2018 ‹‹Dasaran.am›› կրթական կայքի հոգեբան-խորհրդատու
2007- 2013 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
2008 - 2009 Երևանի Հր. Աճառյան համալսարան Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2006 - 2007 Ամերիկայի հայ օգնության ֆոնդի ԵԸԿԿ «Խնամատար ընտանիքի ծառայություն» ծրագրի պատասխանատու
2005 - 2006 Ամերիկայի հայ օգնության ֆոնդի ԵԸԿԿ «Խնամատար ընտանիքի ծառայություն» ծրագրի վերապատրաստող-ուսուցանող մասնագետ
2001 – 2005 Վորդ Վիժն միջազգային բարեգործական կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղ Երեխաների պաշտպանության ծրագրերի հոգեբան
2001-2003 Երևանի կենտրոն համայնքի թիվ 131 Մ/Մ հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Ընդհանուր հոգեբանություն», «Անձի հոգեբանական պրակտիկում»:
Մագիստրատուրա՝ «Էքզիստենցիալ հոգեբանություն և հոգեթերապիա», «Անձի հոգեբանական պրոբլեմները» «Անձի դիֆերենցիալ ախտորոշում»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Անձի հոգեբանություն,
• հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա,
• կրթության հոգեբանություն։

Վերապատրաստումներ
2022 «Տրավմաթերապիան կոնֆլիկտային և հետկոնֆլիկտային տարածաշրջաններում» (100 ժամ)։
2021 Տրանսպերսոնալ հոգեթերապիայի և հիպնոթերապիայի դպրոց. Տրավմա և վիշտ(56 ժամ։
2021 Մետաֆորիկ ասոցատիվ քարտերով թերապիա (90 ժամ) ‹‹Օսնովա›› թրեյնինգային կազմակերպություն, Կիև -Երևան
2020 Վերապատրաստողների վերապատրաստում (TOT) ‹‹Մեծահասակների վերապատրաստման կազմակերպումը, մեթոդներն ու գնահատման համակարգը››, 10 ժամ, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ոստիկանության ակադեմիա, Երևան
2020‹‹Հայաստանի Հանրապետությունում նոր ձևավորվող պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով անցկացվող հոգեբանական հարցազրույցների անցկացման չափորոշիչները››, 10 ժամ, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ոստիկանության ակադեմիա, Երևան
2020 ‹‹Արտթերապիա››, ‹‹Օսնովա›› թրեյնինգային կազմակերպություն, Կիև -Երևան
2019 Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա (4 փուլ)
2019 Այցելուակենտրոն հոգեթերապիա, ‹‹Հոգեբանական խնդիրներ. բնորոշում, դասակարգման սկզբունքներ և ախտորոշում››, Երևան
2017 ‹‹HEART թերապիա և կրթություն արվեստի միջոցով›› արտթերապևտիկ թրեյնինգ
2014 Կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա (2 փուլ)
2013 ‹‹Կոգնիտիվ մոդելավորում. երեք տեխնիկա Կոգնիտիվ-կոնցեպտուալ թերապիայից››
2012 ‹‹Կրթության և դաստիարակության հումանիզացիա››.տեսություն և պրակտիկա, Պենզա
2007 «Երեխաների պաշտպանության համակարգը» թեմայով դասընթացի նախապատրաստում ԵՊՀ պատվերով – EVC, ՀՕՖ, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն, Երևան
2005 «Խնամատար ընտանիքի ծառայության ներդնումը և զարգացումը» EVC, 2006 ՀՕՖ, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն,Երևան
2004 «Երեխաների պաշտպանություն. ՄԻջմասնագիտական մոտեցման հիմունքներ «Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան
2004 «Օգնություն աուտիզմով երեխաներին», ԱրԲԵՍ առողջության կենտրոն, Երևան
2004 «Շտկողական աշխատանքը աուտիզմով երեխաների հետ», ԱրԲԵՍ առողջության կենտրոն, Երևան
2003 «Ներառական ուսուցման կազմակերպումը դպրոցներում», «Հույսի կամուրջ» կազմակերպություն, Երևան
2001 «Ներառական ուսուցման զարգացումը», ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ – Վորդ Վիժն Հայաստան, Երևան
2001 Հոգեբանների վերապատրաստման դասընթաց, Կրթական բարեփոխումների կենտրոն - «Զանգակ-97» գիտաուսումնական կենտրոն, Երևան

Հրապարակումներ
• «Մանկական ուղեղային կաթվածահարությամբ երեխաների հետ տարվող շտկողական աշխատանքի հիմնական ուղղությունները» Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, գիրք երրորդ, Ռ. Ն.Ազարյանի, Զ.Հ. Զոհրաբյանի խմբագրությամբ, Երևան, «Զանգակ-97», 2004
• «ՈՒղեղի կաթվածահարությամբ նախադպրոցականների գրելու ունակությանը տիրապետելու նախադրյալները» Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, գլխավոր խմբագիր Ս.Ջ. Արզումանյան, # 1 Երևան «Մանկավարժ» 2004 էջ
• «Ծրագիր ներառական մանկապարտեզների դաստիարակների համար, հատուկ կարիքներով նախադպրոցական երեխաների զարգացումը, ուսուցումը և դաստիարակությունը» Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ. Ն. Ազարյանի խմբագրությամբ, Երևան «Զանգակ 97» 2005
• «Ինտելեկտի և անձնային առանձնահատկությունների փոխադարձ կապի բացահայտմանն ուղղված հետազոտությունների տեսական վերլուծություն» Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն, գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, գիրք չորրորդ, պատ. Երևան, «Զանգակ-97», 2005, էջ 206
• «11 – 16 տարեկան դեռահասների ինտելեկտի և անձնային գծերի փոխադարձ կապի առանձնահատկությունները» Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2(5), «Զանգակ-97», 2009, էջ 179
• «Ինտելեկտի, էմպաթիկ ընդունակությունների և հույզերի փոխկապակցվածության հարցի շուրջ» Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, I պրակ, Երևան «Մանկավարժ», 2010 էջ 406
• «ՈՒսանողի անձնային և կոգնիտիվ ոլորտների զարգացման որոշ առանձնահատկություններ» Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները, գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Ասողիկ» 2010 էջ 228
• «Ագրեսիվության և անձնային գծերի փոխադարձ կապի առանձնահատկությունները» «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Էդիթ Պրինտ», Երևան 2011, էջ 441
• Соотношение особенностей общего и вербального интеллекта студентов с различными личностными качествами Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика, Материалы международной научно- практической конференции, “Социосфера”, Пенза- Ереван- Колин, 2012, стр. 181
• «Անձնավորության ինտելեկտի և ճնշվածության համահարաբերակցային առանձնահատկություննեը դեռահասության տարիքում» «Հասարակություն, ընտանիք, դեռահաս. արդիական խնդիրներ Հայաստանում և սփյուռքում» Միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր, Երևան, 2012. էջ 295
• ‹‹Ինտելեկտի և անձնային որոշ հատկությունների համահարաբերակցային առանձնահատկություններն անձի զարգացման երեք փուլերում›› «Հասարակություն, ընտանիք, դեռահաս. արդիական խնդիրներ Հայաստանում և սփյուռքում» Միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր, Երևան, 2012. էջ 295
• «Հաշմանդամություն ունեցող 2-18 տարեկան երեխաների կենսագործունեության, մասնակցության և միջավայրային գործոնների գնահատման մեթոդական ձեռնարկ» Հարությունյան Մ., Ավագյան Ա․ ․․․ Երևան, 2017թ., էջ 118
• «Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների շտկման և երեխայի անձի զարգացման ուղղությամբ տարվող հոգեբանական աշխատանքը» Միջազգային գիտական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու «Անձի զարգացման պրոբլեմները գլոբալիզացիայի պայմաններում․ հոգեբանա-մանկավարժական ասպեկտներ» Երևան, 26-27 հոկտեմբեր․ 2018 թ․ Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի հրատարակչություն․ Երևան 2019 https://elibrary.ru/item.asp?id=39169399
• Ինտելեկտի և անձնային հատկությունների համահարաբերակցության առանձնահատկությունների զարգացման դինամիկան անձի զարգացման տարբեր փուլերում ʺՄանկություն, դեռահասություն, երիտասարդություն․ գիտական իմացության կոնտեքստումʺ Միջազգային տասներորդ գիտական կոնֆերանսի նյութեր, 25-26 ապրիլ 2021․ http://sociosphera.com/files/conference/2021/k-04_25_21.pdf
• «Վախերի հաղթահարումը ավազաթերապիայի մեթոդի միջոցով» «Ռիսկերն ու անվտանգությունը հարափոփոխ աշխարհում» Իններորդ գիտական միջազգային կոնֆերանսի նյութեր, Պրահա, 10-11 մայիս, 2021 http://sociosphera.com/conference/2021/riski_i_bezopasnost_v_intensivno_menyayuwemsya_mire/
• «Անձի խորքային տագնապների բացահայտումն ու հաղթահարումը ավազաթերապիայի մեթոդով» Միջազգային գիտական 12-րդ կոնֆերանսի նյութեր «Անձնավորության հոգեբանամանկավարժական խնդիրները սոցիալական փոխազդեցության պայմաններում» 15-16 մայիս, 2021թ․ http://sociosphera.com/conference/2021/psihologo-pedagogicheskie_problemy_lichnosti_i_social_nogo_vzaimodejstviya/
• Զարգացման հոգեբանություն առարկայի շրջանակներում «Հերոնտոհոգեբանություն» թեմայով տեսագործնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական մոտեցում Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ 2 Հասարակական գիտություններ, Ստեփանակերտ 2021 http://www.asu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=192
• Авагян А. М. ʺКорреляционные особенности интеллекта и депрессивности личности в подростковом, юношеском и взрослом возрастеʺ ВЕСТНИК МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. МЕГРАБЯНА // Научно-методический журнал, № 12 / Глав. ред. Пароникян Р.Г.; сост.: Акопян А.С. – Ереван: Мекнарк, 2022. – С. 190-195. Журнал входит в список периодических изданий ВАК РА DOI: 10.53821/1829040
• Ավագյան Ա․, Հակոբյան Կ․ «Ամուսինների կոնֆլիկտային վարքի և արժեհամակարգի համահարաբերակցությունը» Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ 1 Հասարակական գիտություններ, Ստեփանակերտ 2022, էջ 299-309։
http://www.asu.am/images/stories2/2022pdf/hasarakakan%201%E2%80%A42022.pdf
• Ավագյան Ա․ Քերիմյան Մ․ «Զույգերի բնավորությամբ պայմանավորված ամուսնաընտանեկան դերերի բաշխման առանձնահատկությունները» Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ 1 Հասարակական գիտություններ, Ստեփանակերտ 2022, էջ 310-319
http://www.asu.am/images/stories2/2022pdf/hasarakakan%201%E2%80%A42022.pdf
• Ավագյան Ա․ Մ․ «Մեղքի զգացման դրսևորման առանձնահատկությունները հարազատի կորստի հոգետրավմայի դեպքում» Հոգեբանական հիմնախնդիրներ N1(1) (Պատերազմի սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները), Երևան, 2022, էջ 83-87։
• Ավագյան Ա․ Մ․, Սարգսյան Լ․ Կ․ «Պատերազմից տուժածների հոգեբանական ուղեկցման և հոգեվերականգնման հարցի շուրջ» Հոգեբանական հիմնախնդիրներ N1(1) (Պատերազմի սոցիալ-հոգեբանական հետևանքները), Երևան, 2022, էջ 218-2023։
• Ավագյան Ա․ Մ․ «Հոգեբանի անձին և մասնագիտական պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջները վշտի հետ աշխատանքում» Հանրապետական գիտա-գործնական գիտաժողովի նյութեր «Զինվորական հոգեբանության մարտահրավերները 21-րդ դարում, գիտություն և կյանք» Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2022, էջ 73-78։
• Ավագյան Ա․Մ․ «Ավազաթերապիա» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Տիր», 2023թ․ էջ196

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն