ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մելանյա Ջիվանի Ավագյան
02.02.2016

Ադմինիստրատոր

melavagyan85@gmail.com

Ադմինիստրատոր/Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչություն

Կրթություն
2015-2017թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետ, մագիստրատուրա՝ «Ինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ
2010-2015թթ.-Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի  «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետ, բակալավրիատ՝ «Ինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ
2002-2005թթ.- Երևանի Ինֆորմատիկայի Պետական Քոլեջ

Աշխատանքային փորձ

2018թ.-ից մինչ օրս` Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Պաշտոնական կայքի ապահովման բաժնի ադմինիստրատոր
2015-2018թթ․ Ինֆորմատիկայի և դրա դսավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

Հրապարակումներ

1․ Գրիգորյան Ն., Ավագյան Մ., Adobe Photoshop. գործնական առաջադրանքներ, ՈՒսումնամեթոդական ձեռնարկ, 185 էջ, Երևան, 2017:
2․ Grigoryan Nana, Harutyunyan Yeranuhi, Melanya Avagyan, On electronic educational resources for studying informatics, X International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, p. 11-15, Warsaw, Poland, 2019.

 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն