ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավագյան Մկրտիչ
23.02.2018

Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության պետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

avagyan.mkrtich@aspu.am