ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Ռաֆիկի Ավանեսյան
10.02.2016

Մասնագետ

armine-8080@mail.ru

Մասնագետ/Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթություն
1997-2001թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Պատմության և աշխարհագրության» ֆակուլտետ, «Պատմության» բաժին /գերազանցության դիպլոմ/

Աշխատանք
2013թ. մինչ օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի մասնագետ
2008-2013թթ. ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական թեմատիկ խմբի անդամ
2002-2013 թթ. ՀՊՄՀ Հայոց պատմության կաբինետի վարիչ

Վերապատրաստումներ
2015թ. նոյեմբերի 2-ից 14-ը մասնակցել է Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացին և ստացել հավաստագիր

Հրապարակումներ
Վանի նահանգի հայության §դավաճանության¦ մեղադրանքի հարցի շուրջը, Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2015 թ.

Լեզուների իմացություն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն