ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավարտական վկայականների հանձնման ժամանակացույց
08.07.2024
Ավարտական վկայականների հանձնման ժամանակացույց

Սիրելի շրջանավարտներ, հուլիսի 9-ին՝ ժամը 19․00-ին, Ալ․Մանուկյան 13 հասցեում հանդիսավորությամբ կկայանա Մանկավարժական համալսարանի 2024 թվականի շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման արարողությունը։

Տոնական հանդիսության ընթացքում վկայականներ կստանան բուհը գերազանցությամբ ավարտած՝ յուրաքանչյուր ֆակուլտետից մեկական բակալավր և մագիստրոս։

Ի դեպ, նույն օրը ֆակուլտետներում դիպլոմներ կհանձնվեն նաև բուհի առկա և հեռակա համակարգում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտներին։

Ստորև ներկայացնում ենք գրաֆիկը․

Բանասիրական ֆակուլտետ
Հուլիսի 9-ին՝ ժամը 16։00-18։00-ն
Հասցեն` Ա.Մանուկյան 13, 3-րդ հարկ

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետ
Հուլիսի 9-ին ժամը՝ 16։30-ին, «Պատմություն»՝ առկա և հեռակա
Նույն օրը՝ ժամը՝ 17։30-ին, «Հասարակագիտություն»՝ առկա և հեռակա
Հասցեն՝ Տիգրան Մեծի 17, ֆակուլտետի նախասրահ

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ
Հուլիսի 9-ին՝ 14:30-18:30-ը, առկա ուսուցման համակարգ՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա
Հասցեն` Ա.Մանուկյան 13 ա, Կուլտուրայի ֆակուլտետի դահլիճ

Հուլիսի 10-ին՝ 14:30-17:00-ն, հեռակա ուսուցման համակարգ՝ բակալավրիատ
Հասցեն՝ Տիգրան Մեծի 17, Գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճ

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ
Հուլիսի 9-ին՝ ժամը 13։00-15։00-ն
Հասցեն` Ա.Մանուկյան 13, 2-րդ հարկ, ֆակուլտետի ճեմասրահ

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ
Հուլիսի 9-ին՝ ժամը 15։30-ին, առկա բակալավրիատ
Նույն օրը՝ ժամը 16։30-ին, առկա մագիստրատուրա
Նույն օրը՝ ժամը 17։30-ին, հեռակա բակալավրիատ
Հասցեն՝ Տիգրան Մեծ 17, 3-րդ հարկի նախասրահ

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ
Հուլիսի 9-ին՝ ժամը 13։00-ին
Հասցեն՝ Խանջյան 5, Հումանիտար գրականության ընթերցասրահ, 2-րդ հարկ

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ
Հուլիսի՝ 9-ին ժամը 15։00-ին
Հասցեն՝ Խանջյան 5, Հումանիտար գրականության ընթերցասրահ, 2-րդ հարկ

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Հուլիսի 9-ին`ժամը 10։00-ին, առկա համակարգ՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա
Նույն օրը՝ ժամը 12։00-ին, հեռակա համակարգ՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա
Հասցեն՝ Տիգրան Մեծի 17, Կարմիր դահլիճ

Օտար լեզուների ֆակուլտետ
Հուլիսի 9-ին՝ ժամը 10։00-ին, «Ռուսաց լեզու և գրականություն» առկա բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հեռակա բակալավրիատ
Նույն օրը՝ ժամը 11։30-ին, «Իսպաներեն, գերմաներեն լեզու և գրականություն», առկա
Նույն օրը՝ ժամը 12։30-ին «Անգլերեն լեզու և գրականություն», բակալավրիատ առկա և հեռակա, մագիստրատուրա
Հասցեն՝ Ալ․Մանուկյան 13,

Կուլտուրայի ֆակուլտետ
Հուլիսի 10-ին՝ 10:00 -ին, Պարարվեստ /բակալավր առկա/հեռակա/մագիստրատուրա
11:00-ին՝ Կառավարում/ բակալավր առկա/հեռակա
11:30-ին՝ Լրագրություն /բակալավր/մագիստրատուրա
13:00-ին՝Գործիքային կատարողականություն
13:30-ին՝ Ռեժիսուրա /բակալավր/մագիստրատուրա Պրոդյուսերական /մագիստրատուրա
14:00-ին՝ Գեղարվեստական լուսանկարչություն/Օպերատորություն /բակալավր առկա/հեռակա/մագիստրատուրա
14:30-ին՝ Գրադարանային/ Թանգարանային /բակալավր առկա/հեռակա/մագիստրատուրա