ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիանա Սամվելի Ավետիսյան
12.07.2022

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

avetisyanmarianna23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ


Գիտական կոչում

Ստացել եմ դոցենտի գիտական կոչում (24 օգոստոսի 2012)

Գիտական աստիճան
Պաշտպանել եմ «Հոգեբանական օտարացումը օժտված երեխաների փոխհարաբերություններում և դրանց հաղթահարման հոգեբանական ուղիները» թեմայով ատենախոսությունը և ստացել հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, ԺԹ.00.05 «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ (16 դեկտեմբերի 2008)
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հայցորդ (Նոյեմբ. 2004 – Նոյեմբ. 2008)
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին (Սեպտ. 1999 – Հունիս 2004)
Դիպլոմով շնորհվել է մանկավարժ հոգեբանի, իրավաբանական հոգեբանի որակավորում:
Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն (թեմա` «Հոգեբանական օտարացումը օժտված երեխաների փոխհարաբերություններում և դրանց հաղթահարման հոգեբանական ուղիները», մասնագիտական խորհուրդ` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան)

Աշխատանքային փորձ

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դոցենտ, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն (Սեպտ. 2012 -մինև օրս)
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան (Սեպտ. 2010 -Սեպտ. 2012)

Դասախոս, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն (Սեպտ. 2009 -Սեպտ. 2012)
• «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» առարկայի դասավանդում
• «Հոգեկարգավորում» առարկայի դասավանդում
• «Շեղվող վարքի հոգեբանություն» առարկայի դասավանդում
• «Մասնագիտական կողմնորոշում և հոգեդիագնոստիկա» առարկայի դասավանդում
• «Արտ-թերապիայի» թրեյնինգների անցկացում /խմբային/
• Անհատական հոգեբանական աշխատանքների իրականացում

Ա. Շիրակացու անվան ճեմարան Հոգեբանական լաբորատորիայի ղեկավար, Օժտած երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող հոգեբանական լաբորատորիա (Մարտ 2009 -2010 սեպտեմբեր)
• Օժտված երեխաների բացահայտմանն ուղղված հետազոտությունների կազմակերպում
• տարբեր հետազոտական աշխատանքների համակարգում
• կրեատիվության և ինտելեկտի զարգացմանն ուղղված թրեյնինգների անցկացում /խմբային/:
Հոգեբան-հետազոտող, Օժտած երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող հոգեբանական լաբորատորիա
• Օժտված երեխաների բացահայտմանն ուղղված հետազոտությունների իրականացում տարբեր տարիքային խմբերում,
• օժտված երեխաների միջանձնային հարաբերությունների ուսումնասիրություն,
• հարմարման և այլ կարգի դժվարություններ ունեցող երեխաներին հգեբանական աջակցություն,
• միջանձնային հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված թրեյնինգների անցկացում /խմբային/,
• կրեատիվության և ինտելեկտի զարգացմանն ուղղված թրեյնինգների անցկացում /խմբային/:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մասնագիտական կողմնորոշում և հոգեդիագնոստիկա, Հոգեկարգավորում, Ընտրովի դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտ-թերապիա, կառավարման հոգեբանություն, օժտվածության հոգեբանություն, վարքային շեղումներ, գեշտալտ թերապիա:
Վերապատրաստումներ
• «Երաժշտական թերապիա» գործնական դասընթաց, Երևան, 12 ժամ, 08.08.2014-09.08.2014, Վարող` երաժշտաթերապևտ Կլեմենս Ժերոլդ Կրեջչի, Շվեցարիա:
• «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՊՄՀ-ի և ՕՈՒԼՈՒԻ համալսարանի միջև համագործակցության ծրագրին մասնակցություն, Երևան, 13. 12. 2013թ.:
• Психотерапевтическая группа “Пространство решений” գործնական դասընթաց, Երևան,14 ժամ, 2013թ.: Վարող` Իրինա Չեգլովա, հ.գ.թ., դոցենտ, Ռուսաստան/
• Emotional intelligence, ancestral healing, leadership, forgiveness,& peace building program, գործնական դասընթաց, Երևան, 13-19 հոկտեմբեր 2013: Վարող` Անի Խալաֆյան /Նյու Յորք, ԱՄՆ/:
• “Ericksonian hypnosis and psychotherapy” գործնական դասընթաց, Երևան, 2012թ. հունիս: Վարող` Բետտի Ալիս Էրիկսոն /ԱՄՆ/:
• “Life Script concept in Transactional analysis” գործնական դասընթաց: Վարող` Վլադիմիր Գուսակովսկի, հոգեթերապևտ, տրանզակտ վերլուծության թրեյնինգավար և սուպերվայզր, Տրանզակտ վերլուծության եվրոպական ասոցիացիա: 12 Ժամ, Երևան, 20, 21 հունվար 2012թ.:
• “From passivity to autonomy” գործնական դասընթաց: Վարող` Վլադիմիր Գուսակովսկի, հոգեթերապևտ, տրանզակտ վերլուծության թրեյնինգավար և սուպերվայզր, Տրանզակտ վերլուծության եվրոպական ասոցիացիա: 12 Ժամ, Երևան, 15, 16 հունիսի 2012թ.:
• “Техники интервью в деятельности HR службы” գործնական դասընթաց: Երևան,12 ժամ, 2012թ.: Վարող` Իրինա Չեգլովա, հ.գ.թ., դոցենտ, Ռուսաստան/
• <Անձնային աճի> գործնական դասընթաց, Երևան, 60 ժամ, 05.02.2012-13.05.2012, Վարող` Մարինե Պետրոսյան:
• English for General Purposes Courses, անգլերեն դասընթաց Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում, Երևան, մարտ 2012
• “TA 101 course” գործնական դասընթաց: Վարող` Վլադիմիր Գուսակովսկի, հոգեթերապևտ, տրանզակտ վերլուծության թրեյնինգավար և սուպերվայզր, Տրանզակտ վերլուծության եվրոպական ասոցիացիա: 12 Ժամ, Երևան, 25, 26 հունիսի 2011թ.:
• «Մանկական հոգեթերապիայի հիմունքներ» գործնական դասընթաց, Երևան, 64 ժամ, 17.09.2011-12.12.2011, Վարող` Մարինե Պետրոսյան:
• «Արտ-թերապևտիկ աշխատանք խորքային անգիտակցականի հետ» գործնական դասընթաց, Երևան, 48 ժամ, Երևանի Պետական Համալսարան, փետրվար-ապրիլ 2011:
• «Արտ-թերապիայի բազային հմտությունները» գործնական դասընթաց, Երևան, 48 ժամ, Երևանի Պետական Համալսարան, փետրվար-մայիս 2010:
• «Հոգեբանական խորհրդատվությանն հմտությունների մարզում» գործնական դասընթաց, Երևան, 60 ժամ, 2010, Վարող` Մարինե Պետրոսյան:

Հրապարակումներ

1. Վինսենտ Վան Գոգի կյանքը և գործունեությունը, Ընտանիք և դպրոց, գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2014, Թիվ 1, էջ . 27-34
2. Անորեքսիայի երևույթը, պատճառները, բուժումը, Հպմհ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2013.թ, էջ 205-208
3. Հիպերակտիվության խնդիրը հոգեբանության մեջ, տեսություն և պրակտիկա, Անընդհատ /շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Եր., 2013, էջ 37-42, /Համահեղինակ` Ն. Կարապետյան/

4. Ֆ. Դոստոևսկու կյանքի և գործունեության ընդհանուր հոգեբանական վերլուծությունը, Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները IV-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2013, էջ 37-40 /Համահեղինակ` Ա. Օվչյան/
5. Գերակտիվ երեխաներ Ընտանիք և դպրոց, գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2013, N2 էջ 27-34, /Համահեղինակ` Ն. Կարապետյան/
6. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ <Մանկավարժություն և հոգեբանություն» կրթական ծրագիր (Մասնագիր և առարկայական նկարագրեր), Հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 2013 /Համահեղինակներ` Ս.Խուդոյան, Ս.Գևորգյան, Ե. Կրոնքվիստ /
7. “Личностные факторы, мешающие продуктивности работы”, “АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ”, Международная заочная научно-практическая конференция, с.292-293, Санкт-Петербург, 2012
8. Ինտելեկտի և կրեատիվության փոխհարաբերության խնդիրը դեռահասի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման գործում,«Հոգեբանությունը և կյանքը» գիտական ամսագիր, 2012, N 1 /Համահեղինակ` Տ. Ավետիսյան/
9. «Արտ-թերապիայի դերը դևիանտ վարքի կանխարգելման գործում» , «Հոգեբանության և իրավունքի խաչմերուկները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր 2012
10. «Շեղվող վարքի հոգեբանություն» /մեթոդական ձեռնարկ/ հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2011.
11. «Ինտելեկտի և կրեատիվության փոխհարաբերության խնդիրը» , «Հոգեբանությունը և կյանքը» գիտական ամսագիր, 2011, N 2-3
12. «Օժտվածության խնդրի ուսումնասիրությունը ռուսական հոգեբանության մեջ», «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 3, 215-219 էջ, 2011
13. «Օժտված երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունները և հարմարման դժվարությունները» , «Հոգեբանությունը և կյանքը» գիտական ամսագիր, 2010, N 1-2, էջ 46-50
14. «Մանկավարժի անձը որպես կրթության որակի կարևոր նախապայման», «Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները» գիտաժողով, 2010, էջ 29-32

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8283-7493 

 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն /բառարանով/