ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վերա Իվանի Ավետիսյան
22.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

avetisyanvera27@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Պարարվեստի մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1987-1990թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի ուսանողուհի

Գիտական աստճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Պաշտանության թեմա - 2007թ. - Երաժշտառիթմական շարժումը որպես կրտսեր դպրոցականների պարային կարողությունների զարգացման միջոց
Մասնագիտական խորհրդի-քարտուղար - հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Ա.Ս. Հովհաննիսյան

Աշխատանքային փորձ
1991թ-ից առ այսօր, ՀՊՄՀ Կուլտուրայի ֆակուլտետի պարարվեստի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ բալետմայստերի վարպետություն, հայկական ժողովրդական պար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պարագիտություն, բեմադրական աշխատանքներ, ժողովրդական պարերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն

Հրապարակումներ
1. «Կոմիտասի հայացքները երգարվեստի և պարի համամարդկային նշանակության մասին», /համհեղ. Յու. Վ. Յուզբաշյան/ , «Մանկավարժական միտք» հանդես 2-3-րդ, Երևան 2005թ.
2. «Երաժշտական շարժումը և պարը հայ ժողովրդի կյանքում» 54-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր նվիրված Խ.Աբովյանի 200 ամյակին նվիրված 2-րդ պրակ, Երևան 2010թ.
3.«Երաժշտառիթմական շարժման և պարի մասին Կոմիտասի հայացքների համամարդկային նշանակությունը» Տաթև գիտակրթական համալիր, Գեղարվեստական միտք, հավելված «Մանկավարժական միտք» հանդեսի, Երևան 2011թ.:

Պարգևներ
1985թ. ստացել է Լաուրիատի կոչում
2003թ. ՀՊՄՀ-ի կողմից շնորհվել է պատվոգիր երկարամյա բարեխիղճ գիտամանկավարժական գործունեության համար
2015թ. ՀՀ մշակույթի նախարարի կողմից շնորհվել է պատվոգիր պարարվեստի պահանման և զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն