ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռաիսա Ավետյան
10.02.2016

Մասնագետ

raisa.avetyan@gmail.com

Մասնագետ/Միջազգային համագործակցության բաժին


Կրթություն

2002-2006թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2006-2008թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Աշխատանքային գործունեությունը`

2011թ-ից առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ուսումնական բաժին, Մասնագետ

Պարտականություններ՝
Ակադեմիական տեղեկանքի տրամադրման գործընթացի կազմակերպում համապատասխան ժամկետներում, հրամանի նախագիծ կազմում ըստ դիմումների և զեկուցագրերի բովանդակության, հրամանի համարակալում և շարժի ապահովում համապատասխան բաժիններով, վարչություններով և դեկանատներով, բաժնի պետի հանձնարարականների կատարում կապված իր լիազորությունների, ինչպես նաև բաժնի գործառույթներից բխող այլ հիմնախնդիրների իրականացման հետ

2014 -2015 թթ.՝ Մարդու իրավունքների շահերի պաշտպանության Եվրոպական կենտրոն, Միդլսեքս Համալսարան, Թարգմանիչ

Պարտականություններ՝
Հայերեն-անգլերեն իրավական փաստաթղթերի թարգմանություն

2009-2011թթ.՝ ԻՍՄԱ ՍՊԸ (www.translator.am) , Թարգմանիչ-Լեզվաբան

Պարտականություններ՝
Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն առցանց թարգմանչական համակարգի մշակում

2007-2011թթ.՝ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, Թարգմանիչ

Պարտականություններ՝
Գիտական հոդվածների և աշխատությունների թարգմանություն և խմբագրում, էլեկտրոնային նամակագրության իրականցում, Միջազգային գիտաժողովների մասնակցության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացում

Լեզուներ`
Հայերեն (մայրենի)
Ռուսերեն (գերազանց)
Անգլերեն (գերազանց)
Ֆրանսերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office (Word, Excel, PowerPoint), CorelDRAW, Adobe Photoshop