ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավստրիայի բնական պաշարների և կենսաբանական գիտությունների համալսարան
11.01.2019

Ավստրիա

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում 2018-2019 ուս. տարում առաջարկում է ուսուցում Ավստրիայի բնական պաշարների և կենսաբանական գիտությունների համալսարան /BOKU/ : Ծրագրով նախատեսվում է նաև  դասախոսների փոխանակում:
 
Ֆինանսավորում.

Շարժունության ֆինանսավորումը կատարվում է ըստ Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի պայմանների: