ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիանա Հրաչիկի Այվազյան
18.02.2016

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, ասիստենտ

ayvazyanliana22@aspu.am

Դեկանի տեղակալ ուսումնական  գծով, ասիստենտ/Կերպարվեստի ամբիոն 

Կրթությունը

2004-2009 «Մեքենագիտության և նյութերի մշակման» ամբիոնի հայցորդ: 1999-2004 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Տեխնոլոգիա և Ձեռնարկչություն, ընտրովի գծագրություն» բաժինը:
Աշխատանքային փորձ՝
• 2013-ից առ այսօր գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ:
• 2007-ից որպես ասիստենտ:
• 2005-2007թթ. ամբիոնի դասախոս:
• 2004թ. գծագրության և համակարգչային գրաֆիկայի ամբիոնի ուսումնական վարպետ:


Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Գծագրական երկրաչափություն, գծային հեռանկար և ստվեր, գծագրության բոլոր բաժինները:


Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

համակարգչային գրաֆիկա, մանկավարժություն, դիզայն, երկրաչափություն:

Հրապարակումներ՝
1. Հ. Բաղդասարյան, Վ. Բաղդասարյան, Լ. Այվազյան, Ս. Արշակյան «Փորձնական գործոնների գնահատման եղանակ» Հայաստանի պետական Ճարտարապետական Համալսարանի տարեկան գիտաժողով, Նյութերի ժողովածու Հատոր 1, Եր., 2006, 4 էջ:
2. Լ. Այվազյան «Դեզարգի թեորեման. հեռանկարչական կոլինեացիայի, հոմոլոգիայի գործնական կիրառությունները» ,,Գեղարվեստական միտք” ,,Զանգակ-97” № 1, 2010, 4 էջ /էջ 69-72/:
3. Լ. Այվազյան «Թվանշանակիր պրոյեկցիաներ և տեղագրական գծագրություն» Ուսումնական ձեռնարկ հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2011, 83 էջ:
4. Լ. Այվազյան,Վ. Արզումանյան, Ս. Ավետիսյան «Մեքենաշինական գծագրություն», ուսումնական ձեռնարկ, «Գրական հայրենիք» ՓԲԸ («Հայաստան>> հրատ.), Երևան 2012, 191 էջ:
5. Ռ. Փիլիպոսյան, Լ. Այվազյան «Կերպարվեստի և գծագրության միջառարկայական կապերը», ,,Գեղարվեստական միտք” ,,Զանգակ-97” № 1, 2012, 7 էջ:
6. Լ. Այվազյան «Հնագույն ճարտարապետական կառույցները», ,,Գեղարվեստական միտք” ,,Զանգակ-97” № 1, 2013, 4 էջ:
Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն: