ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տիգրան Մկրտչի Այվազյան
18.02.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ/ Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

Կրթություն

1966-1971թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

2017թ. առ այսօր Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր

2015-2017 թթ. Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի դոցենտ
2002-2015 թթ.՝ ՀՊՄՀ-ում պրոռեկտոր հեռակա և լրացուցիչ կրթության կազմակերպման գծով, ք.Երևան
1995-2002թթ.՝ ՀՊՄՀ-ում պրոռեկտոր բարձրագույն մանկավարժական կրթության զարգացման գծով, ք. Երևան
1987-1995թթ.՝ ՀՊՄՀ, ընրհանուր տեխնիկական առարկաների ամբիոնի դոցենտ
1982-1987թթ.՝ Հայկական մանկ. ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղ, պրոռեկտոր ուսումնական և գիտական գործունեության գծով
1976-1982թթ.՝ Քիմիական ռեակտիվների Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ` Գորիսի մասնաճյուղ, ռեզոնանսային գամմա-սպեկտրասկոպիայի և էլեկտրոնային միկրոսկոպիայի բաժնի վարիչի տեղակալ, ք.Գորիս
1971-1976թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Գորիսի ֆիզիկատեխնիկական բաժանմունքի կրտսեր գիտաշխատող, ք. Գորիս
1964-1966թթ.՝ Մաթեմատիկական մեքենաների հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ, տեխնիկ, ք. Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Հիդրավլիկայի և ջերմատեխնիկայի հիմունքներ», «Էլեկտրատեխնիկա», «Ավտոմատիկա և կենցաղային ռադիոսարքավորումներ»

Մագիստրատուրա՝ «Փոքր էներգետիկայի կազմակերպման եղանակները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը- Պինդ մարմնի ֆիզիկա, խոլեստերիկական հեղուկ, բյուրեղների օքսիդացում, Մյոսբաուերի էֆեկտ:

Հրապարակումներ
1. T. M. Ayvazyan, V. G. Babajanyan, H. G.Demirkhanyan, R. B. Kostanyan, E. P. Kokanyan,
Optical spectra of pure and doped with hafnium and magnesium impurities lithium niobate crystals, Proc. Con. on “LP-98” , 8-11 Ashtarak 1998

2. Т. М. Айвазян, В. Г. Бабаджанян, Г. Г. Демирханян Э. П. Коканян, Р. Б. Костанян, Спектроскопические характеристики кристаллов KTA: Yb3+. Изв НАН РА физика, т. 38 с. 451, 2003

3. Т.М. Айвазян, К.А. Агабабян, В.Г. Бабаджанян, Г. Г. Демирханян, А.Г. Демирханян, Ж.Е. Смбатян, Спектроскопические характеристики кристаллов KTA:Yb3+, Уч. Записи Арм. ГПУ им. Х.Абовяна, 2004, N2, 42-47

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8995-2742

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)