ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ժաննա Եգորի Այվազյան
26.02.2016

Դասախոս

ayvazyanzhanna47@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն

Կրթություն
2015թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Գերմանական լեզուների ամբիոնի հայցորդ:
2014թ. Ֆինլանդիայի Օուլու համալսարան, Մագիստրոսական թեզի հետազոտական պրակտիկա:
2012-2014 թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին, մանկավարժության մագիստրոսի որակավորում:
2008–2012թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին, բակալավրի աստիճան:

Աշխատանքային փորձ
2014 թ.- առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն
2014 -2015թթ.՝ Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան:
2008-2011 թթ.՝ CEO at Eastern European Outreach / Mercy Projects, Գրավոր և բանավոր թարգմանիչ:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ անգլերեն լեզվի բանավոր և գրավոր հաղորդակցում, 2-րդ Օտար լեզու (գերմաներեն), Օտար լեզու (գերմաներեն)- համահամալսարանական, միջմշակութային հաղորդակցություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մոտավորականության կարգի արտահայտչամիջոցների նմանություններն ու տարբերությունները անգլերենում` հայերենի զուգադրությամբ:

Վերապատրաստումներ
Բրիտանական Խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղ` Ջիմ Սքրիվիների վարած վերապատրաստման ծրագիր, 14 և 15-ը փետրվարի, 2015թ:

2014 հունիս - IELTS
«Անգլերենի ուսուցում» սեմինար, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հոկտ., 2011թ:

Հրապարակումներ
«Means of expressing approximating quantities in English and Armenian» թեմայով զեկույց, 8th World Conference on Educational Sciences, 2016:
«On the category of vagueness in spoken English», Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, գիտական հանդես, Երևան, 2014, N 2 (17), էջ 3-9:

Պարգևներ
Ստեղծագործական գրավոր խոսքի միջազգային մրցույթ, Ազգային հաղթող, 1-ին մրցանակային տեղ, 2011թ:

Լեզուներ՝ հայերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն