ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Բաբկեն Բաբկենի Ներսիսյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

nersisyanbabken43@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը
2001-2005 Հայցորդ, ՀՊՄՀ
1979-1983 ՀՊՄՀ, «Մաթեմատիկայի» ֆակուլտետ, Մասնագիտությունը՝ մաթեմատիկայի ուսուցիչ

Գիտական աստիաճան
2008թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու՝ «ՈՒսումնահետազոտական խնդիրների լուծումների ինքնուրույն որոնման կարողությունների ձևավորումը որպես սովորողների մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց»

Աշխատանքային փորձ
2011 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, ՀՊՄՀ
2005-2010 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ՀՊՄՀ
2002-2005 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ՀՊՄՀ
1983-առ այսօր Մաթեմատիկայի ուսուցիչ, Արարատի մարզի Մասիս քաղ. թիվ 2 դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկա-B
• Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկա
• Երկրաչափություն
Մագիստրատուրա
• Հետաքրքրաշարժ խնդիրները և կրտսեր դպրոցականների զարգացումը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրներ

Վերապատրաստումներ
2015 ՀՊՄՀ մասնագիտական որակավորումների բարձրացման և վերապատրաստման բաժնի կողմից կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներին:

ՀՊՄՀ-ում Google Classroom-ի ներդման հետ կապված դասախոսների ուսուցում- վերապատրաստում:

Պարգևներ
2014 ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ, 23. 05. ՆՀ – 124 – Ա հրամանով
2008 Պատվոգիր երկարատև աշխատանքային գործունեության և գիտության բնագավառում ձեռքբերումների համար, ՀՊՄՀ
1998, 1997 Տարվա ուսուցիչ՝ ՀՕՄ-ի կողմից
1994 Հմուտ ուսուցիչ, ՀՀ լուսավորության նախարարություն, Ատեստացիոն Կենտրոնական Հանձնաժողով (ԱԿՀ)

Հրատարակումներ
2003-առ այսօր 40-ից ավելի գիտական հոդվածների և աշխատանքների հեղինակ:
1. Բնական թվերի տրոհումը խմբերի և այդ խմբերում օրինաչափությունների իհայտ բերումը որպես ստեղծագործական մտածողության զարգացման գործոն:
2. Անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիան որպես միջուկ տարածաչափական խնդիրների ուսումնասիրման:
3. Երկրաչափական նյութի ուսուցումը որպես հիմնական դպրոցի աշակերտի մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց:
4. Մաթեմատիկական օլիմպիադաները տարրական դպրոցում:
5. Հետազոտական նախագծի մի օրինակ հիմնական դպրոցի երկրաչափության դասընթացում:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6393-4447 

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն