ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արթուր Վանիկի Բաղդասարյան
22.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

baghdasaryanartur45@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Հեռուստառադիոլրագրության ամբիոն

Կրթություն
1995-97 թթ. Երևանի ֆինանսատնտեսագիտական տեխնիկում, իրավաբան
1979-83 թթ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետ, թատերական խմբի ղեկավար

Գիտական աստճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Ատենախոսություն

Սովորողների գեղարվեստական կրթության մանկավարժական պայմանները միջին մասնագիտական կրթօջախներում (թատերական ստուդիաների օրինակով)
ԺԳ.00.05. Սոցիալ-մշակութային գործունեության տեսություն և կազմակերպում մասնագիտությամբ
020 մասնագիտական խորհուրդ, 2004թ.

Աշխատանքային փորձ

2020թ. Ծրագրի փորձագետ. Կրթությունից անցում աշխատաշուկա, Մարդը կարիքի մեջ, Երևան
2019թ. Ծրագրի փորձագետ. Մասնավոր հատվածի զարգացում, մասնագիտական կրթություն, ուսուցում Հարավային Կովկասում, Գերմանական միջազգային համագործակցության գործակալություն GIZ, Երևան
2016թ. առ այսօր. Գլխավոր խմբագիր «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» տեղեկատվական, մեթոդական և վերլուծական հանդեսի, Երևան
2006-2019թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության պետ
2005թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ
2005-2006թթ. «Կիսամյակ» կրթական հաղորդաշարի հեղինակ, խմբագիր- Հայաստանի հանրային ռադիո
2004-2005թթ. «Լուրջ ռադիո» հաղորդաշարի հեղինակ, խմբագիր- Հայաստանի հանրային ռադիո
2003-2004թթ. «Տեսակետ» հաղորդաշարի հեղինակ, խմբագիր- Հայաստանի հանրային ռադիո
2002-2003թթ. «Ռադիոէքսպրես» հաղորդաշարի խմբագիր- Հայաստանի հանրային ռադիո
2001-2005թթ. «Ուրբաթ 13», «Ամեն դեպքում», «Թեժ գարուն և սաքսոֆոն» ներկայացումների ռեժիսոր, սցենարի հեղինակ
1999-2001թթ. «Սերունդ» ստեղծագործական խմբի ղեկավար- Հայաստանի Ազգային ռադիո
1998թ. «Ծաղրատուն» հաղորդաշարի - հեղինակ, խմբագիր- Հայաստանի Ազգային ռադիո
1997թ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի հեռուստատեսության և կինոյի ամբիոնի դասախոս
1996-98թթ. Հումորի և երգիծանքի հանրապետական մրցույթ-փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար, կազմակերպիչ
1982-97թթ. «Հայֆիլմ» կինոստուդիային կից կինոդերասանի թատրոն- ստուդիա:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Ռադիոլրագրության հիմունքներ, Ռադիոլրագրության վարպետություն, Լրագրության ժանրեր
Մագիստրատուրա՝  Հանրային կապեր, Արվեստ և ԶԼՄ, Հրապարակախոսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ուսուցման և դաստիարակության հիմնախնդիրներ, էլեկտրոնային ԶԼՄ-ների հոգեբանական ազդեցությունը դեռահասների վրա, PR տեխնոլոգիաների ազդեցությունը հասարակական գիտակցության վրա, Արվեստի տեսակների /կինո, թատրոն/ և հեռուստատեսության ազդեցությունն անձի աշխարհայացքի ձևավորման վրա:

Վերապատրաստումներ
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի վերապատրաստման ծրագրեր
ԱՄՆ դեսպանատան հանրության և զանգվածային լրատվամիջոցների հետ տարվող աշխատանքների ծրագիր
ԱԻՆ- արտակարգ իրավիճակներում ԶԼՄ-ների հետ կազմակերպվող աշխատանքների ծրագիր
ԻԱԿ- հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովումը պետական մարմիներում ծրագիր

Անդամակցություն
ՀՀ ժուռնալիստների միության անդամ

Հրապարակումներ

• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Հայաստանի դպրոցներում, «Հումանիտար հետազոտություններ» Հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների հանդես, ԿԳՆ Աստրախանի մարզ, 2013 թ., թիվ 1 (45)/ռուս/
• Կինոարվեստի արտահայտիչամիջոցները Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական գործընթացում, «Բանասիրական հետազոտության ակտուալ հիմնախնդիրները» Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր, Կրասնոդար, 2013 թ. )/ռուս./
• Հեռուստատեսությունը և ոչ ֆորմալ կրթությունը Հայաստանում, «Բանասիրության արդի հիմնախնդիրները և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդները». II միջազգային հեռակա գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր, Աստրախան, 23 ապրիլի, 2014թ./ռուս./
• Հեռուստատեսային տեղեկատվության հիմնախնդիրը Հայաստանում, «Հումանիտար հետազոտության ժամանակակից պարադիգմը. բանասիրության և մշակութաբանության հիմնախնդիրները» I միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Մոսկվա, MITRO, 2015 թ. /ռուս./
• Ուսումնադաստիա¬րակ¬չական գործըն¬թա¬ցը և նոր ռոբինզոն¬ները, «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, 2016թ. թիվ 3
• Կրթական բարեփո¬խումներ. Հարցեր և պատասխաններ, «Ոսկան երևանցի» հրատ., Երևան, 103 էջ, 2017թ.
• Հայաստանի կրթական գործընթացի նոր հիմնախնդիրները տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների համատեքստում, Տեղեկագիր Ժամանակակից հետազոտությունների համար 12-3 (27) (դեկտեմբեր, 2018 թ.) Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ Օրկա գիտական կենտրոն, Օմսկ. /ռուս./
• Հանդուրժողականության խնդիրը Հայաստանի ավագ դպրոցներում, «Ռուսաց լեզուն մշակույթների երկխոսության, գիտական համագործակցության, ազգամիջյան և միջանձնային հաղորդակցության երաշխավորն է XXI դարում», Ուսուցիչների և ուսուցիչների միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր. Հրատ. Ասողիկ, Երևան, 2019թ./ռուս./
• Լրագրողական մասնագիտական կրթությունը ժամանակակից աշխատաշուկայի մարտահրավերների համատեքստում, e-scio գիտական էլեկտրոնային ամսագիր, սեպտեմբեր 2020թ. /ռուս./
• Աշխատաշուկայի կարիքների հետազոտման և արդյունավետ հաղորդակցման ուղեցույց՝ ՄԿՈՒ հաստատությունների համար/համահեղինակ. Մ. Ժամկոչյան/-ԵՄ ֆինանսավորմամբ և «Մարդը կարիքի մեջ» հ/կ «Կրթությունից դեպի աշխատաշուկա բարեհաջող անցման նպատակով հանրային-մասնավոր համագործակցություն Շիրակի մարզում» /ENI/2019/408-682 ծրագիր/, Երևան, 51 էջ, 2021թ.

•Информационные технологии в школах Армении«Гуманитарные исследования» журнал фундаментальных и прикладных исследований, министерство образования и науки, Астраханской области, 2013, № 1 (45)
•Выразительные средства киноискусства в образовательном процессе Республики Армения, «Актуальные вопросы филологических исследований» Материалы Международной научно-практической конференциии, Краснодар, 2013 г.
• Телевидение и неформальное образование в Армении, «Современные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков». Материалы II международной заочной научно-практической конференции г. Астрахань, 23 апреля, 2014г.
• Проблема телевизионной информации в Армении, «Современная парадигма гуманитарных исследований: Проблемы филологии и культурологии» Сборник статей I Международной научной конференциии, Москва, МИТРО, 2015г

Պարգևներ
2010թ.ՀՀ ԿԳՆ Լեզվի տեսչության պատվոգիր
2011թ. ՀՀ Պաշտպանության նախարարության պատվոգիր
2012թ. ՀՀ ՊՆ Մարշալ Իսակով մեդալ
2013թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Ոսկե մեդալ
2016թ Հովհաննես Թումանյան-145 հուշամեդալ, Հյուսիսային համալսարան