ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարգարիտա Էդուարդի Բաղդասարյան
18.02.2016

Դոցենտ

baghdasaryanmargarita33@aspu.am

Դոցենտ /Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1979 - 1985 թ. Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի երաժտագիտության և խմբավարության բաժինների ուսանող:
1974 -1978թ.Ռ.Մելիքյանի երաժշտական ուսումնարանի դաշնամուրային բաժնի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
1987-ից առ այսօր Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի երաժշտության տեսության և նրա դասավնդման մեթոդիկայի, երաժշտության տեսության, դասավանդման մեթոդիկայի և նվագարանների /ներկայումս՝ երաժշտության մանկավարժության/ ամբիոնի դասախոս, 2002-ից՝ ասիստենտ, 2012թ-ից՝ դոցենտ:
2011-2012 ՀՊՄՀ գիտության գծով դեկանի տեղակալ
2012- 2015 Գեղարվետական կրթության ֆակուլտետի Երաժշտության տեսության, դասավանդման մեթոդիկայի և նվագարանների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
1978 -2012 թթ. Հայֆիլհարմոնիայի, Դպրացական ֆիլհարմոնիայի համերգավար և երաժշտագետ

Կարդացվող դասընթացենր
Բակալավրիատ
Հայ և համաշխարհային երաժշտոթյան պատմություն, Սոլֆեջիո, Հարմոնիա, Երաժշտական ստեղծագործության վերլուծություն, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական ատենախոսությունների ղեկավարում։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Համաշխարհային արվեստի պատմություն, երաժշտության պատմություն և տեսություն, խմբավարություն, գեղարվեստական գրականություն

Հրապարակումներ
1.Ռուս երաժշտության պատմություն /ուսումնական ձեռնարկ/ 1 մաս, «Նորք գրատուն», Երևան 2010թ.
2. Ռուս երաժշտության պատմություն /քրեստոմատիա/ 1 մաս, «Նորք գրատուն», Երևան 2010թ.
3. «Культурные и просветительские связи Армении и России». Խ.Աբովյանի 200-ամյակին նվիրված ՀՊՄՀ-ի հերթական 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (հատոր 2-րդ ) Երևան 2010թ
4. «О преподавании предмета сольфеджио». «Մխիթար Գոշ», գիտամեթոդական հանդես 4-6 (30) 2011
5. «Роль историко-теоретических предметов в подготовке учителя музыки». «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես 4-6 (30), 2011
6. «Из истории армянской музыкальной педагогики». «Մխիթար Գոշ», գիտամեթոդական հանդես 7-9 (31), 2011
7. Исполнительский анализ Чаконы С.Губайдулиной. Մանկավարժական միտք 3-4, 2014
8․ «Позия А.Исаакяна в вокальном творчестве Г.Свиридова»․ Մանկավարժական միտք1-2, 2018
9․ «Հաջողության գումարելիներ» Ժողովածու «Հայ կոմպոզիտոր» 1-2 (5-6) 2019-1-2 (7-8) 2020
10․ Э.Багдасарян «Не петь я не мог». Составление и общая редакция․ Ереван «Лусакн» 2020

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-8257-0204 

Պարգևներ
«Մանկավարժական Համալսարան 90-ամյակ» մեդալ 14.11.2012
Պատվոգրեր

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն