ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արամ Կարապետի Բարլեզիզյան
26.02.2016

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

barlezizyanaram48@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր/Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն

Կրթությունը
1955-1960թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան, ռոմանական լեզուներ

Աշխատանքային փորձ
1961-1962թթ.՝ Ավագ ռեֆերենտ, Հայաստանի կինոաշխատողների միություն
1962-1964թթ.՝ Ավագ լաբորանտ, Երևանի Բրյուսովի անվան ինստիտուտ, ֆրանսերենի ամբիոն
1964-1971թթ.՝ Նույն ամբիոնի դասախոս
1971-1978թթ.՝ Նույն ամբիոնի ավագ դասախոս
1978-1985թթ.՝ Բրյուսովի անվան ինստիտուտ, ֆրանսերենի ֆակուլտետի դեկան
1978-1993թթ.՝ Ֆրանսերենի ամբիոնի դոցենտ
1984-2005թթ.՝ Ֆրանսերենի ամբիոնի վարիչ
1985-1993թթ.՝ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
1993-առ այսօր Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ֆրանսերենի ամբիոնի պրոֆեսոր
2013-առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. Մանկավարժական համալսարանի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի պրոֆեսոր (համատեղությամբ)

Անդամակցություն

009 և 065 մասնագիտական խորհուրդների անդամ

Հրապարակումներ

Աշխատություններ` 75, այդ թվում մենագրություններ, բառարաններ, հոդվածներ, ուսումնական ձեռնարկներ

Պարգևատրումներ
2005 Մովսես Խորենացի մեդալ
2006 Ֆրանսիական “Ակադեմիական Դափնիներ” շքանշան
2014 ՀՀ Պաշտպանության նախարարության “Դրաստամատ Կանայան” մեդալ

Լեզուներ՝ հայերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն