ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աստղիկ Գրիշայի Բարսեղյան
19.02.2016

Մասնագետ

dance-dep@yandex.ru

Մասնագետ/Պարարվեստի մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտացմամբ (անգլերենի խորացված ուսուցմամբ)
2009-2011 թթ.՝ մագիստրատուրա
2006-2009թթ.՝ բակալավր

Աշխատանքային փորձ

2011թ.-ից առ այսօր Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Կուլտուրայի ֆակուլտետի «Պարարվեստի մանկավարժության»Մ ամբիոն

2010-2011թթ. - Երևանի Թիվ 152 ՆՈՒՀ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում (ՆԼԾ), հոգեբանական թրեյնինգներ և սեմինարներ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն