ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Միխայելի Չիլինգարյան
19.02.2016

Բժշկ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

chilingaryananna56@aspu.am

Բժշկ. գիտ. թեկ., ասիստենտ/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն
1978-1987թթ Երևանի թիվ 165 միջնակարգ դպրոց
1989-1995թթ ԵՊԲՀ-ի Բուժական ֆակուլտետը
1995-1998թթ Առողջապահության Ազգային Իստիտուտի հոգեբուժության, հոգեթերապիայի և բժշկական հոգեբանության ամբիոնում` կլինիկական օրդինատուրա

Գիտական աստիճան
2009թ բժշկական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1992-1995թթ.` ՆԳ հոսպիտալում՝ վերակենդանացման բաժանմունքի բուժքույր
1998-2009թթ.` Առողջապության Ազգային Ինստիտուտի հոգեբուժության հոգեթերապիայի և բժշկական հոգեբանության ամբիոնում՝ ավագ լաբորանտ
2009-2011թթ.` Առողջապության Ազգային Ինստիտուտի հոգեբուժության հոգեթերապիայի և բժշկական հոգեբանության ամբիոնում՝ ասիստենտ
2011-2012թթ.` Մխ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի հոգենուժության ամբիոնում՝ ասիստենտ
2004-2005թթ.` Քաղաքային նյարդահոգեբուժական դիսպանսերում՝ տեղամասային հոգեբույժ
2002-2003թթ.` ՀՀԱՆ ամբուլատոր դատահոգեբուժական փորձագիտական

2005-2006թթ հանձնաժողովում՝ փորձագետ- զեկուցող
2006- մինչև այժմ «Չարենցավանի ԲԿ» ՓԲԸ-ում հոգեբույժ թմրաբան, Չարենցավանի զինկոմիսարիատում՝բժշկական հանձնաժողովում՝ բժիշկ-փորձագետ
2013 –մինչև այժմ ՀՀԱՆ ամբուլատոր դատահոգեբուժական փորձագիտական հանձնաժողովում՝ փորձագետ-զեկուցող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մտավոր խանգարումների կլինիկա, Հոգեպաթոլոգիա

Անդամակցություն
2009թ Հայկական հոգեբուժության ասոցիացիայի անդամ

Խմբագրական խորհուրդ
2009թ «Հոգեկան առողջության հանդես» խմբագրական խորհրդի անդամ

Հրատարակումներ
1. Սեքսուալ բովանդակությամբ զառանցական մտքերի մի քանի առանձնահատկությունների մասին "Научные труды и сообщения" 1997-Ереван
2. Об особенностях психосексуальных расстройств при резидуально-органических аффективно-бредовых психозах "Научные труды и сообщения"Երևան-1998-Ереван
3. О клинике эндогенных психозов, осложненных экзогенно-органическими или резидуально органическими изменениями головного мозга . IIՀայ-Շվեցարական սիմպոզիում
1999 Երևան
4. О клинических особенностях психотических расстройств сексуального и любовно-эротического содержания при шизофрении осложненной экзогенно-органическим поражением головного мозга " Методические рекомендации "Ереван-2001
5. Գլխուղեղի մնացորդային օրգանական ախտահարմամբ բարդացած շիզոֆրենիային կլինիկայի և դիֆերենցիալ ախտորոշման հոգեախտաբանական և հոգեսեռական ասպեկտներ "Научные труды и сообщения"Ереван – 2002
6. Էկզոգեն օրգանական ախտահարումներով բարդացած շիզոֆրենիաըի կլինիկական մի քանի առանձնահատկությունների մասին «Առողջապահություն» հանդես Երևան 2002
7. On Clinical Picture of Psychotic Disorders of Sexual and Love-Erotic Content in Schizophrenia Complicated by Brain Injury .Abstracts and Papers .Yerevan 2003
8. The Role of Brain Exogenous-Organic Changes in Modi-Fication of Schizophrenia Clinical Picture. Abstracts Book. Egypt 2005
9. On Systematics of Psychotic Disorders of Sexual and Love-Erotic Content in Schizophrenia and Exogenous-Organic Psychosis. Abstract Book of Second International Medical Congress of Armenia Yerevan 2007
10. К некоторым особенносям психотических расстройств при осложненных формах шизоарении «Գիտաբժշկական հանդես» ք. Երևան 2008թ.(էջ 45-51)
11. К особенностям течения бреда воображения сексуального или любовно-эротического содержания при шизофрении «Մարդու առողջությունը» VIII ազգ. գիտակ բժշկ. Կոնգրեսի նյութերի ժողովածու Երևան 2009թ. (էջ 173-174)
12. «Էրոտոմանիյաի առանձնահատկությունները փսիխոտիկ խանգարումների շրջանակներում» Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 2010թ. Երևան2.(3)(էջ 37-39)
13. Some Peculiarities of Schizophrenia Course, Complicated by Exogenous-Organic Neuro-Psychotic Disorders "Mental healthin achanginig world" Abstrakt book, Yerevan,2011 (S69)
14. Շիզոֆրենիայի կլինիկայում սեռական և սիրային-էրոտիկ բովանդակության խանգարումների կլինիկա-հոգեախտաբանական տեսակետների վերլուծությունը «Գիտաբժշկական հանդես» ք. Երևան 2013