ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գուրգեն Վանիկի Դալլաքյան
19.09.2020

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ

dallaqyangurgen06@aspu.am

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1994-1997թ.թ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտ
1989-1994թ.թ. Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
(«Որոշակի դասի հիպոէլիպտիկ հավասարումների համար եզրային խնդիրների լուծումների մոտարկումը անսահմանափակ տիրույթներում» ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհուրդ), 2003թ.

Աշխատանքային փորձ
2011թ.-ից առ այսօր ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի դոցենտ
2009-2011 թ.թ. – ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի վարիչ
2007-2009 թ.թ.-ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի դոցենտ
2000-2007 թ.թ. - ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի և դրա դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի դասախոս
1997-2000-թ.թ. ՀՊՄՀ-ի «Ինֆորմատիկայի, ՀՏ-ի և դրանց դաս. մեթոդիկայի» ամբիոնի ծրագրավորող,

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ- Ծրագրավորման լեզուներ, օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորում C++, խնդիրների լուծում ծրագրավորման միջոցով, գործառույթների հետազոտում, կիրառական ծրագրերի փաթեթներ, քոմփյութերային մոդելավորում,
Մագիստրատուրա- օպտիմիզացիայի մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա

Անդամակցություն
Հայկական մաթեմատիկական միության անդամ
Ամերիկյան մաթեմատիկական ասոցիացիայի անդամ

Հրապարակումներ 
1. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործման մեթոդաբանական պահանջները և դրանց հաղթահարման ուղիները բուհերում, ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանսի նյութեր, 2012, 5 էջ
2. ,,Երկար թվերի,, թվաբանության որոշ խնդիրների ծրագրային լուծման մասին, ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանսի նյութեր, 2012, 4 էջ
3. The principle of limiting absorbtion for semi-elliptic equations with variable coefficients Jenaer Schriften zur Mathematik und Informatik, Germany, preprint, 2013, 56 p.
4. Ինչպես պատրաստվել ինֆորմատիկայի օլիմպիադային (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Եր., ՀՊՄՀ, Հեղ.հրատ., 2014, 84 էջ
5. C++ ծրագրավորման լեզվի տարրերը (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Ստեփանակերտ, Հեղ. Հրատ., 2014, 70 էջ
6. Մաթեմատիկայի թեստեր ՀԱՀ-ի դիմորդների համար, Մաս I, Եր.,Էդիթ Պրինտ, 2014, 196 էջ
7. Մաթեմատիկայի թեստեր ՀԱՀ-ի դիմորդների համար, Մաս II, Եր.,Էդիթ Պրինտ, 2014, 144 էջ
Դրամաշնորհներ
• Travel Grant (TSP 10/2009) - National Foundation Science and Advanced Technologies
• DAAD research grant (2013)

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9587-1428 

Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն

• International ISAAC conference on ,,Complex analysis, Differential equations and related topics,,Yerevan , September 2002,
• International school and workshop in ,,Modern aspects in functional spaces, differential operators and nonlinear analysis,, Tbilisi, 2003,
• International conference ,,Mathematics in Armenia, advances and perspectives’’ , Yerevan, 2003
• International workshop ,,Function Spaces and applications,,, Freyburg/Unstrut, Germany,2008
• 7-th International ISAAC Congress, Imperial College London, July 2009
• 8th International Conference on Function Spaces, Differential Operators,
Nonlinear Analysis (FSDONA-2011) September 18-24, 2011, Tabarz/Thür. (Germany)

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն