ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզան Վիլիկի Դոլուխանյան
10.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

dolukhanyanruzan02@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ԺԳ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (հայ գրականություն), Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնագիտական խորհուրդ, ատենախոսության թեմա` Պատմավեպի ուսուցումը ավագ դպրոցում

Աշխատանքային փորձ

2004-2016թթ. դասախոս ԵՊՄՀ, 1992-2011թթ. N118, N4 դպրոցներ` ուսուցչուհի, 1986-1992թթ. ԳԱԱ հրատարակչություն` սրբագրիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Հայ գրականության պատմություն, դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ («Սասնա ծռեր>> էպոսը)
Մագիստրատուրա` Գրականության մեթոդիկայի կապն ու առնչությունները մանկավարժական հոգեբանության հետ, դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ (ֆրանսիացի հայագետներ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Հայ գրականության պատմություն, հայ ժող.բանահյուսություն,գրականության դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ

Այրեքսի միջին դասարանների ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր, ԵՊՄՀ-ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որոկավորման բարձրացման դասընթացներ

Հրապարակումներ

1.Պատմավեպի ուսուցումը ավագ դպրոցում (մենագրություն), Վիլիկի «Լուսակն>>, Երևան, 2004,
2.Խիզախ մարդու կերպարը հայ ժողովրդական բանահյուսության մեջ, «Կանթեղ»,3(56), Երևան, 2013,
3. Իրականության պատկերն իմաստուն կնոջ դիտակետից, «Հայագիտական հանդես», N3-4, Երևան, 2014,
4. Համո Սահյանի բանաստեղծությունները նվիրված հայ գրողներին, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2015,
5. Հովհաննես Շիրազի մայրերգության դաստիարակչական խորհուրդը,(հոդվ. ժող.) Երևան, 2014,
6.Պատմության փիլիսոփայությունը ըստ Մուրացանի «Ռուզան» պատմական դրամայի, (հոդվ. ժող.)Երևան, 2014,
7.Մանկավարժական և բարոյախոսական դասերը «Բազմավեպում» (1843-1863), (մենագրություն), Երևան, 2015,
8. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի կանանց կերպարների հերմենեվտիկան ըստ Հ.Օրբելու (հոդվ. ժող.) Երևան,2015:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն