ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դոնարա Կարապետի Կարապետյան
26.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր, պրոֆեսորի խ․

donara47@mail.ru

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի խորհրդատու/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1960 Ընդունվել եմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու
1965 Ավարտել եմ Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց եւ օտար լեզուների ինստիտուտ, գերմաներեն լեզվի բաժին

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2012 առ այսօր, Գերմանական լեզուների ամբիոնի կոնսուլտանտ-պրոֆեսորի պաշտոնակատար
2010-2012 Գերմանական լեզուների ամբիոնի պրոֆեսորի պաշտոնակատար
1987-2010 ԵՄԻ օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ
1969-1987 գերմաներեն լեզվի դասախոս ԵՊՄՀ օտար լեզուների եւ դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
1977-1978 Ասպիրանտուրա, ԵՄԻ օտար լեզուների ամբիոն
1969-1971 գերմաներեն լեզվի դասախոս Ա. Խաչատրյանի անվան Երաժշտական ուսումնարան
1966-1969 գերմաներեն լեզվի դասախոս հեռակա ԵՊՄԻ օտար լեզուների ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Գերմաներեն լեզու և քերականություն (բակալավրիատ, մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերմաներեն լեզվաբանություն, բառագիտություն, գերմաներեն լեզվի գրականություն, Լեսսինգագետ

Անդամակցություն
”Լեսինգ” միջազգային գիտական կենտրոնների պատվավոր անդամ, Գերմանիա, ԱՄՆ

Վերապատրաստում
2012 Սեմինար՝ Օտար լեզուների դասավանդման արդի մեթոդներ, Գյոթեի անվան ինստիտուտ, սերտիֆիկատ
2012 Սեմինար՝ գերմաներեն լեզվի դասավանդման ծրագրում, Գյոթեի անվան ինստիտուտ, սերտիֆիկատ
2012 “Teacher Training sessions”, Cambridge University Press, Երևան
1992 վերապատրաստում “Հերցոգ Ավգուստ” գրադարան, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն
1976, 1979, 1985 ԵՊՀ վերապատրաստման կուրսեր

Պարգևներ
2003 Պատվոգիր 60-ամյակիս կապակցությամբ
2008 Հուշամեդալ՝ ԵՊՄՀ 85 ամյակի կապակցությամբ
2010 Հուշամեդալ՝ Խ. Աբովյանի 200-ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, գերմաներեն` սահուն, անգլերեն, ֆրանսերեն` բառարանով