ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էդուարդ Մուշեղի Ղազարյան
23.06.2021

ՀՀ ԳԱԱ  ակադեմիկոս,  ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ghazaryaneduard38@aspu.am

ՀՀ ԳԱԱ  ակադեմիկոս, Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/ Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն