ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալինա Վահրիճի Եղիազարյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ  

yeghiazaryanalina35@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1969-1973թթ. Վ.Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
1983թ.Մոսկվայի Վ. Ի. Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Ֆրանսերեն լեզվի դարձվածքների մեթոդական տիպաբանությունը և դրանց ուսուցումը լեզվական բուհում» թեմայով

Աշխատանքային փորձ
2012թ-ից մինչև օրս դոցենտ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում

1973-1984թ. Ավագ լաբորանտ Վ. Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտի ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնում

2008-2011թ. Դոցենտի պաշտոնակատար Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Օտար լեզուների մասնագիտական ուսուցման ամբիոնում

2001-2003թ. Ավագ դասախոս Երևանի Վ.Յա. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի և Գլաձոր համալսարանի Օտար լեզուների ամբիոններում

1998-2000թ. Դասախոս Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնում և Ն.Կ. Կրուպսկայայի անվան մանկավարժական համալսարանի Թարգմանության ամբիոնում
1992-1997թ. Դոցենտ Երևանի Պետական համալսարանի Ռոմանական բանասիրության ամբիոնում

1991-1992թ. Ավագ դասախոս Երևանի Պետական համալսարանի Ռոմանական բանասիրության ամբիոնում

1985-1991թ. Ավագ դասախոս նույն ինստիտուտի ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնում

1984-1991թ. Դասախոս վերոհիշյալ ինստիտուտում

Կարդացվող դասընթացներ
ՕԼԴ տեսություն և միջմշակութային հաղորդակցություն
Եվրոպական լեզվական թղթապանակ
Եվրադիդակտիկա
Բազմալեզվադիդակտիկա
Հաղորդակցական լեզվական կոմպետենտություն
Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ
Վերապատրաստման դասընթացներ 2009, 2010, 2011թթ. Սոֆիայում , Երևանում , Ֆրանսիայում

Հրապարակումներ
23 հոդված, 6 դպրոցական դասագիրք

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-2345-6789 

Պարգևներ
Պատվոգրեր և շնորհակալագրեր

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն